Bereikbaarheid: bereikbaar blijven

Essentieel voor uw continuïteit en effectiviteit: bereikbaar zijn en blijven voor personeel en klanten. Medewerkers die te laat komen door files, betekenen verlies aan productiviteit. Klanten en bezoekers die mopperen over wegwerkzaamheden kunnen wegblijven met omzetverlies tot gevolg. Ontevreden en gestresste medewerkers zoeken naar een baan dichter bij huis, zonder filestress.

Lees succesverhalen van andere werkgevers over hoe zij bereikbaar blijven.

Alle hieronder genoemde manieren om slimmer te werken en te reizen helpen uw organisatie bereikbaar te houden. Ze verminderen het aantal auto's in de file. Uw winst: meer tevreden medewerkers en bezoekers!