Succesverhalen werkgevers - parkeren/ werkplek

Willem Arntszhuis: dienstvoertuigen verlichten parkeerdruk

De parkeergarage van het Willem Arntszhuis, een zorginstelling in het centrum van Utrecht stond vol. Het aantal diensten op deze locatie groeit, waardoor de vraag naar parkeerplaatsen sterk toeneemt. Het Willem Arntszhuis wilde deze trend stoppen. Een van de adviezen was het beschikbaar stellen van vervoermiddelen voor zakelijk gebruik. Ondanks de gunstige ligging in het centrum, komen veel mensen niet met het openbaar vervoer vanwege zakelijke afspraken. Dienstvoertuigen kunnen dit probleem oplossen en ook fietsers kunnen deze gebruiken. Tevens kan een betere spreiding van de afspraken met bezoekers en cliënten de parkeerdruk verminderen. De helft van de medewerkers woont binnen tien kilometer van het werk. Toch kiezen zij vaak voor de auto. Niet alleen vanwege zakelijke afspraken maar ook vanwege de slechte stallingsmogelijkheden. Als het Willem Arntszhuis haar fietsenstalling verbetert en vergroot, zullen meer medewerkers op de fiets komen.

Yokogawa: schakelt eigen bus in

Yokogawa laat een eigen bus rijden tussen Apeldoorn en Amersfoort waardoor zo'n dertig medewerkers de auto kunnen laten staan.
Lees meer

Menzis: voorrangsregeling voor carpoolers

‘Zit je als organisatie met beperkte parkeergelegenheid voor medewerkers, overweeg dan een voorrangsregeling voor carpoolers. Dat kan een effectief middel zijn om ruimte te scheppen. Op onze locatie in Groningen is ongeveer 20 procent van de medewerkers hierdoor gaan carpoolen. Op de 480 medewerkers die verder dan 10 km van het werk wonen, hebben we 44 carpoolteams.’
Anja Kluiter, manager Facility Services, Menzis, Groningen
Lees meer

Microsoft: minder werkplekken nodig door Het nieuwe werken

Microsoft liet een nieuw kantoor bouwen wegens capaciteitstekort. Zij begeleiden veel klanten bij de invoering van het nieuwe werken en wilden daarom zelf het goede voorbeeld geven. Belangrijke uitgangspunten: altijd en overal kunnen werken, resultaatgericht werken op basis van vertrouwen in de medewerkers, ruimtes inrichten naar werkbehoefte. De inrichting van het nieuwe gebouw en de overgang naar een andere manier van werken, kostte veel tijd maar leverde ook veel op. Omdat niemand (ook de directie niet) een vaste werkplek heeft, daalde het aantal benodigde werkplekken met 30% terwijl de bezettingsgraad op 70% ligt. Het aantal m2 per werknemer daalde van 17 naar 12. De medewerkers ervaren echter juist een groter gevoel van ruimte omdat het gebouw heel open is ingericht. Andere voordelen: daling van het ziekteverzuim, stijging van sales, tevredener medewerkers en een realistische praktijkcase voor klanten. 
Microsoft, Amsterdam  
Lees meer