Succesverhalen werkgevers - bereikbaarheid

Bedrijvenpark Ruyven: 'Ruyven reist slim' met pakket maatregelen

Ook de Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven ging de afgelopen jaren, samen met de werkgevers, enthousiast aan de slag met mobiliteit. Het bedrijventerrein had vooral in de avondspits grote last van de drukte op de N470. Automobilisten stonden vaak een half uur of langer te wachten voordat zij het bedrijventerrein konden verlaten.

Gestart is met het uitzetten van enquêtes met vragen over mobiliteit, vervolgens zijn deze besproken en is naar oplossingen gezocht. Samen met de werkgevers, vertegenwoordigers van gemeente, provincie Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden, mobiliteitsspecialisten, bestuur Coöperatie, parkmanager en mobiliteitsmakelaar Haaglanden. Dit resulteerde in april 2014 in een pakket aan maatregelen: 'Ruyven Reist Slim'!

De resultaten mogen er zijn. De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven is er trots op dat:
  • meer dan dertien werkgevers flexibele werktijden instelden om minder auto's tijdens de spits te laten rijden;
  • twaalf werkgevers een fietsplan aanbieden;
  • meer dan 80% van de werkgevers de Ruyven Reist Slim opstapdag (mobiliteitsmarkt) bij de werknemers onder de aandacht bracht;
  • twee werkgevers nu oplaadpunten voor elektrische fietsen in de fietsenstalling hebben;
  • vier werkgevers autodelen stimuleren, onder meer door carpoolen, delen van de beschikbare leaseauto's, inzet van eigen poolauto's en gebruikmaken van Green Wheels in Delft;
  • zes werkgevers gebruikmaken van Het Nieuwe Werken, van thuiswerkplekken of van flexplekken;
  • drie bedrijven gebruik maakten van de MKB-voucherscan.
Bron: Bereikbaar Haaglanden

Intergamma: bereikbaarheid essentieel voor medewerkers en bezoekers

De langdurige wegwerkzaamheden aan de A28 vormden de ideale aanleiding voor Intergamma in Leusden om medewerkers, bezoekers en cursisten aan te zetten tot ander reisgedrag. 'We moesten iets doen want bereikbaarheid is voor ons essentieel. Slim werken en slim reizen is niet los te zien van ons andere beleid, we pakken het projectmatig aan en verweven het in onze hele bedrijfscultuur. Nu is de arbeidsmarkt gewillig maar over een paar jaar is dat anders en zullen reistijd en bereikbaarheid een nog grotere rol gaan spelen bij medewerkers, net als vitaliteit en de balans tussen werk en privé.' Een gesprek met Eric-Jan Schipper, manager HR & Public Affairs bij Intergamma.

Intergamma, Leusden

Lees meer

PGGM: deelname Spitsvrij bevordert betere bereikbaarheid

"Deelname aan Spitsvrij past prima bij Het Nieuwe Werken. Voor PGGM is het een win-win situatie: wij helpen onze medewerkers minder in de file te staan en zij krijgen een financieel extraatje. Bovendien werken wij zo mee aan een betere bereikbaarheid van de regio, stimuleren we thuiswerken en verlagen we onze CO2-uitstoot. Belangrijkste voorwaarde voor deelname als werkgever is dat je thuiswerken faciliteert. " 
Astrid Romijn, expert adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht, PGGM, Zeist
Lees meer

Twynstra Gudde: met NS Business Card minder last van files

Twynstra Gudde merkte dat haar ruim 300 adviseurs en managers met een leaseauto meer en meer hinder ondervonden van files. Met de NS-Business Card konden ze auto- en treingebruik eenvoudig en slim combineren. De kaart geeft hen meer keuzevrijheid. Tegelijkertijd levert de extra werktijd in de trein meer declarabele uren op wat de kaartkosten ruimschoots compenseert.
Twynstra Gudde, Amersfoort
Lees meer

Stade Advies: Greenwheels beperkt verkeersdruk

‘Je hebt een beperkt aantal parkeervergunningen en de verkeersdruk rond je pand is hoog. Hoe faciliteer je het zakelijk verkeer van medewerkers dan optimaal? Stade Advies vond in Greenwheels een praktische, administratief en financieel aantrekkelijke maatregel.’
Ralph Hensbergen, Stade Advies, Utrecht
Lees meer

Pot Verhuizingen: reizen buiten de spits

Iedere minuut dat een verhuiswagen stil staat in de file, is een verloren minuut. Dat kost tijd en geld, en dat is voor zowel werkgever als werknemer vervelend. Pot verhuizingen bestrijdt het lokale fileprobleem met groot succes. De werknemers van Pot verhuizingen reizen zo vaak mogelijk buiten de spits om en maken gebruik van een actief fietsstimuleringsprogramma. De resultaten van Pot verhuizingen zijn erg positief:  tijdsbesparing, gezondere medewerkers en veel positieve pr. 
Lees meer