Laat u inspireren door deze goede voorbeelden!

Wilt u weten hoe andere organisaties fietsstimulering aanpakken? Laat u inspireren door de ervaringen en goede voorbeelden van organisaties die hier ook mee bezig zijn.

Fietsstimulering op bedrijventerrein Lage Weide: 10 werkgevers aan het woord

In de Inspiratiebundel Fietsstimulering op Lage Weide vertellen medewerkers van tien bedrijven, gevestigd op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht, over de voordelen van fietsstimulering en wat hun bedrijf doet om medewerkers te verleiden vaker de fiets te pakken naar het werk. Alle bedrijven hebben meegedaan aan de fietsstimuleringscampagne rij2op5. De campagne is onderdeel van het programma Lage Weide op de Fiets.

Het programma Lage Weide op de Fiets is een samenwerkingsverband tussen Industrievereniging Lage Weide, Fietsersbond, Strukton BV, De Boom en het Meer en rij2op5 om fietsen in Lage Weide te stimuleren. De aanpak is mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, BRU en het ondernemersfonds.

Inhoudsopgave
  • Carlton President Hotel wil zoveel mogelijk medewerkers en gasten op de fiets
  • Heinz stimuleert de aanschaf van een nieuwe fiets
  • De Fabrique werft lokaal & maakt fietsers vrolijk
  • HEMA gaat voor blije fietsende medewerkers
  • Oskam maakt duurzame keuzes en kiest voor de fiets
  • PepsiCo verviervoudigde het aantal fietsers
  • Strukton kiest voor duurzaamheid en vitale werknemers
  • UW speelt in op haar fietsers: Fietsen werkt!
  • Fujitsu is pro-fiets en biedt fietsers voordeel
  • Nuscience zorgt goed voor fietsende werknemers
Lees de praktijkvoorbeelden

Gelre Ziekenhuizen: deelname fietsactie Samen Schakelen leverde 100 vrije parkeerplaatsen op

Deelnemers aan de fietsactie Samen Schakelen kochten een (e-)fiets en kregen 150 tot 400 euro van het aankoopbedrag terug van Slim Reizen Stedendriehoek als zij voor minstens de helft van hun woon-werkverkeer de auto verruilden voor een (e-)fiets. Een voorwaarde van de actie was dat werkgevers van de deelnemers zich inspanden om het gebruik van de fiets in de eigen organisatie actief te promoten. Gelre ziekenhuizen Apeldoorn deed dat met alle plezier want voor het ziekenhuis kwam de fietsactie als geroepen. De parkeergarage voor het personeel was er tot voor kort namelijk geregeld overvol. "Daarom droegen wij de fietsactie actief uit naar onze medewerkers", vertelt manager Hotel Marcel van Walraven van het ziekenhuis. Het ziekenhuis voerde bovendien betaald parkeren in. Met een mooi resultaat. "Meer dan 230 medewerkers deden aan de fietsactie mee. Waardoor er nu weer tegen de 100 parkeerplekken vrij zijn voor hun collega's. Als werkgever zijn we er uiteraard bovendien blij mee als medewerkers meer bewegen en dus gezonder zijn en minder verzuimen."

Roc Friese Poort: leenfietsen voor duurzame school

Docenten en studenten van ROC Friese Poort aan de Wetterwille in Drachten worden steeds mobieler. In het kader van 'de duurzame en gezonde school' kochten de opleidingsmanagers Zorg en Welzijn onlangs zes fietsen. Die kunnen worden gebruikt voor korte ritjes in de buurt. Lees meer>>>

Thuiszorgers Carintreggeland op de e-bike

Twente Mobiel richtte in 2014 de aandacht op thuiszorgmedewerkers. Die pakken meestal auto, ook als het gaat om korte afstanden. Daarom kregen 24 medewerkers van thuiszorgteam Hengelo-Noord steeds twee maanden de beschikking over een elektrische fiets. De medewerkers werden zelf betrokken bij het opzetten van de pilot en het e-fietsaanbod werd omkleed met de nodige publiciteit, zoals posters op de werkplek en bij cliënten en zelfs een speciale poster met een kaart van het verzorgingsgebied met daarop ingetekend de 'doorsteekjes' die men met de fiets kan maken.

De medewerkers mochten de fiets zowel zakelijk als privé gebruiken. Een analyse in februari 2015 laat zien dat ze 25% minder autokilometers aflegden bij gebruik van de e-fiets. De reiskosten daalde met ongeveer eenzelfde bedrag. Van de 24 deelnemers vulden 16 mensen de eind-enquête in. Allen gaven aan substantieel vaker gebruik te zijn gaan maken de e-fiets, zowel van huis naar het verzorgingsgebied als overdag naar de klanten.


Colruyt Groep: al 1000 elektrische fietsen uitgedeeld

Eind januari werd de duizendste elektrische bedrijfsfiets in bruikleen overhandigd aan een medewerker van de Belgische Colruyt Group. Sinds de start van het project in 2011 laat nu ongeveer een vijfde van de 25.000 Colruyt Group-medewerkers in België hun auto aan de kant staan en gaat met een alternatief vervoermiddel naar hun werk. Daardoor vermijden zij samen jaarlijks 25 miljoen autokilometers en 4.000 ton CO²-uitstoot. Colruyt Group is dan ook een van de belangrijkste werkgevers die het gebruik van duurzame vervoersalternatieven het meest stimuleert.
Lees meer>>>

Friesland Campina: koopt eerste 15 Park&Bike bedrijfsfietskluizen

Friesland Campina reserveert als eerste 15 bedrijfsfietskluizen op de Park&Bike locatie Goutum. Door de auto te parkeren aan de rand van Leeuwarden en de laatste kilometers door de stad te fietsen vermijden medewerkers van Friesland Campina de file tijdens de spits. Dit is zo'n aantrekkelijke optie dat er geloot moest worden om de 15 beschikbare fietskluizen. Andere bedrijven zijn ook zeer geïnteresseerd in het huren van bedrijfskluizen om zo files en wegwerkzaamheden te omzeilen, CO2-uitstoot te verminderen en hun eigen parkeerterrein te ontlasten.
Lees meer

ODMH: campagne ‘ibike, en jij?’ krijgt medewerkers op de fiets

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert milieutaken en bouw- en woningtoezichttaken uit voor gemeenten en de provincie Zuid-Holland. De organisatie is veel bezig met duurzaamheid, ook in de eigen organisatie. Vandaar dat ODMH eind juni startte met een jaar lang fietspromotie onder de medewerkers. De afgelopen jaren promootte ODMH fietsen al onder inwoners van Midden-Holland met de publiekscampagne ‘iBike, en jij?’. Deze campagne is nu geschikt gemaakt voor bedrijven en ODMH testte dat direct op de eigen organisatie. Projectleider Marjanne Addink: ‘Wat erg goed werkte was een quiz waarmee we onze fietsregeling toelichtten, 5 collega’s meldden zich direct aan!’ Een fotowand, de directeur in gele trui en een e-bike probeeractie zijn een paar van de andere middelen die ODMH succesvol inzetten. 

Lees meer>>>

New York Pizza: bezorgen per e-bike goed voor milieu, imago en portemonnee

Om van het negatieve scooter-imago af te komen, begon New York Pizza in 2013 met bezorging per elektrische fiets. 'Als het aan mij ligt, volgt de hele markt', zegt Philippe Vorst, directeur en oprichter van New York Pizza. 'Het bezorgen is het moeilijkste onderdeel van onze bedrijfsvoering. Daar hebben we het minste grip op en qua imago is het niet onze sterkste kant. We vroegen ons lang af wat we daar aan konden doen. Elektrische fietsen blijken de oplossing. In 2012 hebben we contact gelegd met Sparta, die robuuste bezorgfietsen voor ons heeft ontworpen. In 2013 zijn de eerste fietsen in gebruik genomen. Inmiddels heeft elke winkel er 1 of 2, in totaal heeft New York Pizza er 200. De verwachting is dat het aandeel dit jaar nog groeit tot 300 fietsen.'

Wennen
'Onze franchise-ondernemers beslissen zelf of ze fietsen in hun winkel willen of niet. Sommigen zijn al helemaal elektrisch en hebben ook elektrische scooters, anderen werken nog op de oude manier. Het heeft tijd nodig voordat alle zelfstandig ondernemers zo'n innovatie kunnen omarmen. Ze hebben tien of vijftien jaar de pizza's met de scooter laten bezorgen, dat is wennen.'

Geen nadelen
'De fietsen worden vooral ingezet voor ritjes binnen de 'golden mile': bezorgingen in een straal van 1,6 en 1,8 kilometer. Van onze bestellingen valt 60 tot 70 procent daar binnen. Er zitten geen nadelen aan de elektrische fietsen als alternatief voor scooters. Ze zijn goedkoper en milieuvriendelijker en het is ook nog goed voor ons imago.'

Tevreden klanten
'Als je gaat rekenen, duurt het bezorgen op de fiets bovendien helemaal niet veel langer dan met de brommer. Als je op een elektrische fiets gemiddeld 25 kilometer per uur rijdt, duurt een ritje van 1,5 kilometer slechts 1,5 minuut langer. Klanten vinden het fantastisch dat wij met fietsen bezorgen. Zij voelen zich er goed bij als er een fiets voor hun deur stopt. Sinds New York Pizza is overgestapt op elektrische fietsen, hebben heel wat concurrenten ook fietsen aangeschaft. Dat vind ik alleen maar goed. Als het aan mij ligt volgt de hele markt.'

Bron: Vogelvrije Fietser


Deltion College: pendelfiets haalt studenten uit OV-spits

De eind 2013 gestartte pilot met 30 pendelfietsen is zo'n succes dat Deltion College in Zwolle het aantal fietsen in 2014 uitbreidde naar 80 fietsen. Medio 2015 zijn dat er al 150. Deze studenten krijgen gedurende hun opleiding een eigen Deltionfiets in bruikleen om te pendelen tussen het college en station Zwolle en pakken daarvoor dus niet meer de bus maar de fiets. Voorwaarde is wel dat ze de fiets minimaal drie keer per week gebruiken. Na hun afstuderen mogen ze de fiets houden.

Docent Emilia Scholten-Szulc stond aan de basis van deze pendelfiets. In 2012 diende zij het idee in bij een wedstrijd van het Deltion College. Samen met de gemeente Zwolle (Beter Benutten), de Provincie Overijssel en de ABN AMRO is het gelukt om de Deltionfietsen ook echt te laten ontwikkelen. Studenten van het Deltion College, onder andere van Tweewielertechniek en Print & Sign, hebben meegedacht en een rol gespeeld in de ontwikkeling en uitvoering van de pendelfiets van het Deltion College.

Pendelfiets is eigen fiets
De studentenhoeven dus niet in de volle spitsbus te stappen om bij het Deltion College te komen, zij pakken gewoon hun eigen Deltion pendelfiets. Deze fiets krijgen de studenten gedurende hun opleiding in bruikleen. Zij moeten wel minimaal drie keer per week met de fiets naar het Deltion College komen en ook moet deze herkenbaar blijven en natuurlijk goed onderhouden worden. Hebben ze hun diploma gehaald, dan mogen ze de fiets houden. Een extra stimulans om de fiets te pakken. Nog een stimulans voor de studenten is dat de meesten nu nog onder de 18 jaar zijn, waardoor ze nog niet in het bezit zijn van een ov-jaarkaart. Het scheelt dus ook nog in de portemonnee!

Bron: Deltion College

Deventer Ziekenhuis: fietsers sparen voor cadeaus met stempelkaart

Zoals bij veel ziekenhuizen heeft ook het Deventer Ziekenhuis vaak volle parkeerplaatsen. Veel is er dan ook aan gelegen om medewerkers die op relatief korte afstand wonen, met de fiets te laten komen. Medewerkers die binnen 7,5 kilometer van het werk wonen, hebben geen recht op een parkeerplaats. Om te voorkomen dat zij vervolgens in de buurt gaan parkeren, krijgt een fietser iedere dag een stempel op een stempelkaart. Bij een volle stempelkaart krijgt de medewerker een wensbon van € 15,- en bij een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer een wensbon van € 30,- waarvoor hij leuke kado's kan uitzoeken. Een eenvoudige en aantrekkelijke oplossing die goed werkt.

Bron: Slim Reizen Stedendriehoek

PGGM: fietsen makkelijker, leuker en goedkoper maken

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie met haar hoofdkantoor in Zeist. Respect voor mens en omgeving is voor PGGM een belangrijke kernwaarde en dit was dan ook leidend voor het duurzame mobiliteitsbeleid dat in 2012 werd ingevoerd. Dat leidde concreet tot het faciliteren van keuzevrijheid voor de medewerker en het beperken van de CO2-uitstoot. Fietsstimulering is een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid. PGGM gaf dit vorm via een betere fietsregeling (korting op aanschaf fiets) en het stimuleren van het gebruik van e-bikes (uittesten via deelname rij2op5, korting geven op aanschaf en plaatsing van oplaadpalen).

Lees de uitgebreide case op Fietsen naar het Werk

ING Leeuwarden: Rij2op5 niet meer nodig, fietsenstalling helemaal vol

ING Leeuwarden was in 2013 de eerste winnaar van de rij2op5 Bedrijven Award, een nieuwe aanmoedigingsprijs voor bedrijven die hun werknemers op de fiets weten te krijgen. De prijs is onderdeel van de fietsstimuleringscampagne rij2op5. ING Leeuwarden kreeg de prijs omdat het bedrijf onder meer door het inzetten van rij2op5 het aantal fietsers in twee jaar tijd met zo'n 50% heeft laten stijgen.

John Adema, eventmanager bij ING: 'We doen nu noodgedwongen niet meer actief mee aan rij2op5. We hebben namelijk geen stallingscapaciteit voor nog meer fietsen. De helft van de parkeergarage is al omgebouwd tot fietsenstalling en de 500 plekken daar zijn altijd bezet. Er wordt zelfs geparkeerd tussen de auto's. Misschien dat we in de toekomst de fietsenstalling kunnen uitbreiden.'

Lees de hele case op Fietsen naar het Werk

Incassade: wedstrijd tussen auto en fiets

Incassade Deurwaarders wil haar dichtbij wonende medewerkers motiveren de fiets te pakken naar het werk. Om te laten zien dat je op de fiets sneller of net zo snel op het werk kunt komen, werd een wedstrijd bedacht tussen de auto en de fiets. In de periode april tot augustus 2013 organiseerden ze drie wedstrijdjes. Om de wedstrijden extra op te laten vallen was de automobilist niet zomaar een collega. De algemeen directeur van Incassade daagde de medewerkers persoonlijk uit voor de wedstrijd.

Wedstrijd 'wie is sneller'
De directeur reed 's morgens in zijn lease auto naar het huis van één van de medewerkers. Vervolgens reden ze beiden tegelijk naar kantoor. De directeur ging per auto en de medewerker op de (elektrische) fiets. Er werd geklokt wie het snelste op kantoor was. Beiden moesten zich wel aan de verkeersregels houden. Er werd op gelet dat de auto niet te hard reed en dat fietsers niet door rood fietsten. De eerste wedstrijd was tussen de auto en de gewone fiets. De fiets verloor met 4 minuten achterstand. De fietsende medewerker verloor met een brede grijns: "ik ben slechts 4 minuten later, maar heb wel heerlijk in het zonnetje gefietst". De tweede wedstrijd was met een medewerker op de e-bike. Dit keer won de e-bike met 2 minuten. De actie maakte goed inzichtelijk dat fietsen naar het werk net zo snel of soms sneller is dan de auto op een afstand van 10 km door de stad.

Fietsonderhoudsbeurt
Incassade stimuleert op allerlei manieren haar medewerkers om op de fiets naar het werk te gaan. Naast deze wedstrijdjes onder andere ook met een fietsplan, fietsambassadeurs, deelname aan rij2op5, kortingacties en het testen van een eBike. Eind juni kwam hier nog een gratis fietsonderhoudsbeurt bij. Hier is gretig gebruikt van gemaakt. Medewerkers waren erg enthousiast over deze actie. Er zijn hier en daar wat kleine reparaties uitgevoerd en tot grote verrassing van de deelnemers bleken de fietsen ook nog te zijn schoongemaakt. 'Mijn fiets blinkt mij tegemoet'. De fietsen werden 's ochtends opgehaald bij de vestiging en voor het einde van de werkdag weer netjes teruggebracht. Voorwaarde was wel dat een medewerker minimaal twee dagen in de week op de fiets komt. 20 Fietsende medewerkers maakten hiervan gebruik. 44% van de medewerkers komt op de fiets naar het werk.
Bron: Fietsennaarhetwerk.nl
 SNS Reaal: betere fietsregeling en deelname Trappers

SNS Reaal (Utrecht) besloot over te gaan op meer verantwoord ondernemen (MVO). SNS wil in het kader van het reduceren van de CO2-uitstoot (bij SNS veroorzaakt vervoer 75% hiervan) en vanuit het gezondheidsbeleid het fietsgebruik in het woon–werkverkeer stimuleren. De afdeling P&O verduurzaamde daarop de arbeidsvoorwaarden met als insteek: groener (meer fiets en OV, minder auto), minder (HNW) en slimmer (nieuwe mobiliteitsregelingen en –mogelijkheden). Belangrijkste acties op fietsgebied: een betere fietsregeling (fietsers krijgen een hogere woonwerkvergoeding per gereden kilometer dan automobilisten), gemoderniseerde fietsenstalling, jaarlijks aandacht voor de fiets (onder andere via de campagne 'Reis eens anders') en promotie van de e-bike. Ook de introductie van HNW, reductie van leaseauto's en aanscherping van het parkeerbeleid stimuleren het fietsgebruik.

SNS startte een interne mobiliteitscampagne met als onderdeel een aanvullende nieuwe fietsregeling. De kern van de regeling is dat indien een medewerker een nieuwe fiets wil aanschaffen voor het woon–werkverkeer, de werkgever dit mogelijk maakt. Belangrijke voorwaarde is dat de medewerker tenminste de helft van het aantal werkdagen van en naar het werk fietst.

Lees alles over de verbeterde fietsregeling van SNS op Fietsen naar het Werk

Meander Medisch Centrum: Fluitend de berg op met een e-bike, bezoekers hebben weer parkeerplek

Medewerkers kwamen massaal met de auto omdat ze 'als een berg' opzagen tegen de klim omhoog naar het ziekenhuis op de Lichtenberg. Bezoekers klaagden echter steen en been over te weinig parkeerplekken. Voor Meander Medisch Centrum bracht een mooie e-bike aanbieding van &Morgen fietsstimulering onverwacht in een stroomversnelling. Medewerkers kochten tot nu toe al 100 e-bikes! 'Fietsen is vanzelfsprekend geworden en fietsstimulering is een hot item in het nieuwe vervoersplan' vertelt Arjan Wolsink van de afdeling P&O.

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Lees meer

Gemeente Houten: fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken

In 2009 voerde de gemeente een nieuw klimaatbeleid in. Een middel om de CO-2 uitstoot te verlagen, is het stimuleren van fietsen onder alle ambtenaren. Iets wat goed lukt door de inzet van diverse 'verleidingstechnieken'. Beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid Bregje Tettelaar: 'Houten is al een echte fietsstad dus we hebben als gemeente een voorbeeldfunctie wat fietsen betreft. Dat vinden onze medewerkers ook maar wat zeker heeft geholpen, is dat fietsers dezelfde kilometervergoeding krijgen als autorijders. We vergoeden nu 15 cent per gefietste of gereden kilometer aan medewerkers die buiten Houten wonen. Extra voordeel voor fietsers is dat zij geen eigen bijdrage hebben voor woon-werkverkeer en automobilisten wel.'
Lees meer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: bedrijfsfietsen voor medewerkers en bezoekers

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is gevestigd in Houten en zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. 'Wij willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een groene organisatie zijn. Daarom promoten we ook groen reizen onder onze medewerkers' vertelt senior beleidsadviseur Robert Dortmans. De bedrijfsfiets is een onderdeel daarvan.
Lees meer

ASR: betere fietsenstalling, e-bikestalling en pool e-bikes

Met een inpandige fietsenstalling of een kleedruimte op de werklocatie vergroot u de kans dat meer medewerkers met de fiets naar het werk komen. Als onderdeel van hun deelname aan de campagne rij2op5 verbeterde ASR de fietsenstalling door de aanleg van 20 stallingsplaatsen voor E-bikes inclusief 20 oplaadpunten. Hiermee wil ASR het fietsen op de E-bike stimuleren om autogebruik te verminderen en beperking van CO2-uitstoot te bevorderen. Ook legde ASR vier douches aan in de fietsenstalling. Bezweet op het werk aankomen hoeft dus niet meer. Naast de douche zijn er ook kluisjes om fietskleding in te bewaren, hangen er spiegels én er is zelfs een föhn. Ook zorgde ASR samen met een aantal andere bedrijven op het Utrechtse kantorenpark Rijnsweerd voor een pool van vijf elektrische fietsen. Medewerkers van ASR en de andere deelnemende bedrijven kunnen deze E-bikes gratis gebruiken voor woonwerkverkeer en zakelijke afspraken in de stad.
Bron: Fietsen naar het Werk

Bekijk ook de uitzending van RTV Utrecht's BV Utrecht waarin het fietsbeleid van ASR aan bod komt (vanaf minuut 11.30) 

Fagerhult: automobilist stapt over op E-bike door rij2op5

'Het is begin oktober als we met tromgeroffel deelnemen aan de campagne rij 2op5. Dan moet de eerste hindernis genomen worden, we werken nu ruim een jaar in Houten, maar zijn tot nog toe natuurlijk alleen maar met de auto hierheen geweest. Hoe kom ik in godsnaam met een fiets op deze plek? Enfin, samen met mijn Tomtom en de kaarten op Google maps is het allemaal niet zo ingewikkeld. De afstand is ongeveer 12 kilometer. Da's leuk, maar hoe lang fiets je daarover met zo'n speciale fiets? De 'tijd' zal het leren. We krijgen 2 schitterende, hagelnieuwe Sparta E-motion C2 and the games are on. De eerste keer dat ik erop naar het werk rijd verrast me. Ik probeer het op een vrije dag zodat ik rustig de route kan bepalen en kan zien hoe lang ik erover doe. De afstand is ongeveer 12 kilometer , maar toch fiets ik het binnen een half uur. Althans, laten we zeggen: ik RIJ het binnen een half uur. De grootste verrassing is wel dat ik totaal geen last heb van zweten, dit was toch wel mijn grootste probleem. Natuurlijk moet ik de route nog wat bijschaven, liefst lange stukken zonder stoppen zodat je de 25km/uur vast kan houden, want daarin zit natuurlijk je tijdwinst. Vooralsnog geniet ik gewoon van de ontwakende natuur 's ochtends en de rust en het file vermijden 's avonds. Het kost me dan misschien wel een paar minuten meer, het is gewoon lekker en bespaart bovendien ook nog eens benzine á € 1,73 / liter, om van het milieu nog maar te zwijgen! Was het eerst nog een belemmering om meer dan € 1.000 neer te tikken voor zo'n prachtexemplaar, sinds Fagerhult mij een leuk fietsplan heeft aangeboden, ben ik helemaal om. Ik ga voor 2 op 5 (4)!'
John van Hattum, sales and technical support, Fagerhult, Houten
Lees John's hele verhaal op rij2op5.nl

Aedes: fietsreparatiedag

Ook de fiets verdient een winterbeurt! In het najaar van 2010 introduceerde Aedes (Hilversum) een opknapbeurt voor de fietsen van alle werknemers zodat zij ook 's winters veilig van en naar het werk kunnen fietsen. Ook de werknemers die de fiets (nog) niet gebruiken voor het woon-werkverkeer kwamen voor deze regeling in aanmerking. Met het aanbieden van onder meer deze service wil Aedes het fietsen naar het werk stimuleren en een aantrekkelijke werkgever zijn.

De werknemer komt op een afgesproken dag op de fiets naar het werk en de fietsenmaker haalt de fiets op voor een onderhoudsbeurt en een fiets-check. Als de werknemer klaar is met werken, staat de opgeknapte en nagekeken fiets weer klaar in de stalling.

De werknemers van Aedes waren zeer enthousiast over deze fietsservice en het merendeel van de fietsers in het bedrijf heeft er gebruik van gemaakt. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste werknemers zelf niet van plan waren de fiets een onderhoudsbeurt te geven. De Winterbeurt werd ervaren als een 'aangename verrassing' (goed werkgeverschap) en medewerkers spraken de wens uit voor een jaarlijkse terugkeer van deze onderhoudsbeurt.

Lees de hele case op Fietsen naar het Werk

Triodos: Fietsen Scoort, net als de E-bikes!

‘Medewerkers mogen elke vijf jaar op onze kosten een nieuwe fiets aanschaffen. Dat stimuleert het fietsgebruik flink.'

'De jaarlijkse campagne Fietsen Scoort blijkt een extra stimulans. Daarmee fiets je voor het goede doel en dat doen mensen graag.’
Ada Schallenberg, facility manager, Triodos Bank in Zeist
Lees meer

Ook de E-bike scoort onder de medewerkers van Triodos Bank: maar liefst 25 medewerkers rijden rond op een duurzame E-bike en zijn allemaal positief hierover. Medewerker Mirjam Vaatstra in het AD hierover: 'Ik rij dagelijks van Amersfoort naar mijn werk in Zeist op een E-bike. Mijn reistijd is nu voorspelbaar en ik kom niet bezweet op het werk aan.' Met de auto stond Vaatstra praktisch elke dag in de file, terwijl ze veel liever in de natuur is. 'Ik vind het heerlijk om te bewegen en buiten te zijn.' De stap om als 27-jarige op een elektrische fiets te stappen, was wel groot. 'Eerst dacht ik "mij krijg je nooit op zo'n fiets", maar als je vijftig minuten per rit moet fietsen, is dit wel handig.' Een klein minpuntje? 'Met koud weer moet ik vaker opladen, omdat de accu dan sneller leeg is. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen.' 

Besseling: fittere chauffeurs

Besseling in Amersfoort doet voor het derde seizoen mee aan de fietscampagne Rij2op5. De medewerkers zijn enthousiast. 'Het verbaasde mij dat ik bijna net zo snel op mijn werk was als normaal gesproken met de auto. Ik voel me ook een stuk fitter.' Directeur Edwin Besseling: 'meedoen met rij2op5 is voor ons een win-win situatie. Medewerkers die naar het werk fietsen, hebben geen auto nodig en mijden de file. Fietsen is ook een prima middel om 'chauffeursbuikjes' tegen te gaan. We zien dat medewerkers bewustere keuzes maken: neem ik vandaag de auto of de fiets? Zelf doe ik dat ook. De fietsenstalling hebben we inmiddels moeten uitbreiden van 30 naar 60 plekken en we zijn bezig een oplaadpunt voor e-bikes aan te leggen.' 

Besseling is een van de ruim 200 landelijk deelnemende bedrijven aan de fietscampagne Rij2op5. De campagne richt zich met name op fervente autorijders.
Lees meer op bladzijde 15 in het Besseling Magazine

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: voorrang voor fiets en OV

De medewerker die met de fiets naar het werk reist, ontvangt een kilometervergoeding van € 0,16. Een combinatie van afwisselend fietsen en openbaar vervoer is ook mogelijk.

De medewerker krijgt dan een kilometervergoeding voor de ‘fietsdagen' en een vergoeding voor aangeschafte OV-kaartjes op de andere dagen. De medewerker die met de auto reist terwijl het werk goed met openbaar vervoer te bereiken is, ontvangt maar € 0,05 per kilometer.
Riet Smal, medewerker P&O, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort 
Lees meer

TNO, gemeentes Houten en Woerden, Figi: bedrijfsfietsen

TNO, gemeente Houten en gemeente Woerden stellen bedrijfsfietsen beschikbaar aan medewerkers die per auto of OV naar het werk komen en overdag bijvoorbeeld naar een vergadering elders moeten.

Gasten van hotel Figi kunnen eveneens fietsen lenen. Een bedrijfsfiets is tevens een prima middel om extra naamsbekendheid te verwerven door het logo van de organisatie op de fiets te plaatsen of fietsen in de huiskleur te laten spuiten.

Reborgh Rendementsgroep: Fiets Prive Plan succesvol

De Reborgh Rendementsgroep in Houten voerde een Fiets Privé Plan in met gratis hulp van Nationale Fiets Projecten.

Een Fiets Privé Plan biedt medewerkers de mogelijkheid om met fiscaal voordeel een fiets aan te schaffen. Daardoor is de fiets voor hen gemiddeld 40% goedkoper. Meer dan 95% van alle dichtbij wonende medewerkers komt nu op de fiets.

Van Bekkum BV: vaker de auto laten staan

'We doen mee aan de fietscampagne Rij2op5. Voordeel is dat we het meer parkeerruimte en gezondere medewerkers oplevert en mensen vinden het ook leuk om op de fiets te komen.'

'Zelf ga ik op maandagochtend met de auto naar het werk. De hele week heb ik dan overdag mijn auto daar beschikbaar. Ik fiets 's ochtends en 's avonds heen en weer naar huis en neem vrijdagavond mijn auto weer mee naar huis.'
Pieter van Bekkum, directeur, Van Bekkum BV in Amersfoort
Bekijk het filmpje met interview uit Knooppunt Utrecht

Gemeente Leusden en waterschap Vallei en Eem: strijd om meeste fietsende medewerkers

Gemeente Leusden en het waterschap Vallei en Eem gingen in april 2010 met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk medewerkers op de fiets te krijgen. De burgemeester en de dijkgraaf sloten deze weddenschap af in het kader van Fietsen Scoort en gaven samen het startschot op een tandem.

Bij het project Fietsen Scoort gaat voor elke gefietste kilometer geld naar een goed doel. Maandelijks liet de gemeente via intranet de stand van zaken weten en gaf tussentijdse aanmoedigingsprijsjes weg. Medewerkers hielden hun gefietste kilometers bij via de site van Fietsen Scoort. Vijf maanden later is de winnaar bekend: de gemeente! Na afloop kwam het waterschap met een bakfiets geladen met taarten voorrijden om de winnaar te feliciteren.
Anneke van Londen, hoofd P&O, gemeente Leusden

Bekijk de reportage van RTV Utrecht over de wedstrijd

NZA: 40 tweedehands fietsen aangeschaft om te pendelen tussen kantoor en station

NZA heeft na de verhuizing naar Rijnsweerd zo’n 40 tweedehands fietsen aangeschaft en uitgedeeld onder de medewerkers die met de trein naar Utrecht komen.

Zij kunnen deze gebruiken om van het station naar kantoor te fietsen. 
NZA, Utrecht

AkzoNobel: winterbeurt voor de fiets

Fietsende medewerkers van AkzoNobel konden 11 november hun fiets een gratis winterbeurt laten geven op kantoor. Monteurs van de Bikeshop namen die dag maar liefst 49 fietsen onderhanden en maakten deze winterklaar. Dit kostte AkzoNobel ongeveer € 36 per fiets en leverde veel complimenten en waardering op van medewerkers.

'Fijn dat wij nu eens een beloning krijgen en niet de automobilist' was één van de reacties. AkzoNobel pakt nu de fietsenstalling aan en deed mee aan de fietsstimuleringscampagne Rij2op5. Een aantal mensen probeerden tijdens Rij2op5 een e-bike en waren daar zo enthousiast over dat ze er zelf eentje aanschaften. Het aantal fietsers neemt door al deze acties gestaag toe bij AkzoNobel!

UWV: deelname Rij2op5 groot succes

Deelname aan fietsstimuleringscampagne Rij2op5 is voor UWV in Amersfoort een groot succes. Belangrijk was dat een directielid de e-bike ging proberen. Dit gaf gespreksstof waardoor de campagne goed ging leven onder de medewerkers.

Dit directielid kwam vroeger zelf altijd met de auto, maar is helemaal over op de fiets! Het parkeerprobleem is opgelost, de fietsenstalling wordt uitgebreid ten koste van parkeerplaatsen. Ook komt er een douche. Mensen bleken weinig tot niets te weten van het fietsplan. Zij maken nu volop gebruik van de mogelijkheid een fiets te kopen door inlevering van verlofdagen.

IHC: betere fietsvoorzieningen op de werf

Mobiliteit werd bij IHC voor het eerst een issue rond 2009. Alexander Becks (manager Facility Services): "We bouwden toen op onze locatie in Kinderdijk de VOX MAXIMA, één van de grootste sleephopperzuigers ter wereld. Door de drukte op de werf, dagelijks zo'n 1.800 mensen, nam de parkeerdruk toe en ontstond er overlast voor de omgeving." Voor IHC was dit reden om specifiek voor de locatie in Kinderdijk een eerste vervoersscan uit te voeren. "Door de scan leerden we dat een fors deel van onze medewerkers uit de nabije omgeving komt. We zijn toen gestart met diverse initiatieven om medewerkers te bewegen een alternatief voor de auto te kiezen."

Fietstourniquets
Een flink aantal medewerkers van de locatie in Kinderdijk kwam al regelmatig op de fiets naar het werk. "De faciliteiten voor fietsers waren echter niet ideaal. We hadden wel een grote fietsenstalling, maar die lag net buiten ons beveiligde terrein en bovendien voor menigeen op een paar honderd meter lopen van hun werkplek. We hebben toen naast de bestaande ingang ook fietstourniquets geplaatst en vlakbij de gebouwen op het terrein nieuwe fietsenstallingen gemaakt. Medewerkers kunnen hun fiets nu dichtbij hun werkplek parkeren." Het aantal fietsende medewerkers is door deze oplossing toegenomen. Ook plaatste IHC oplaadpunten op het terrein voor elektrische fietsen en e-scooters.