1. Uw winst

De winst van fietsstimulering

Uw medewerkers slim laten reizen door fietsen aantrekkelijk te maken? Dat levert winst op, zowel voor u als voor uw medewerkers.

Voor u:

  • Goed voor de gezondheid van uw medewerkers. Vitale medewerkers leveren optimale prestaties. 
  • Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het mileu: minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
  • Meer fietsende medewerkers levert meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor uw klanten
  • Kostenbesparing mogelijk


Voor uw medewerkers:

  • Fitter door het fietsen
  • Kostenbesparing mogelijk
  • Geen last van files of parkeerproblemen