2. Bepaal uw doel

Doel van fietsstimulering

Waarom gaat u als werkgever aan de slag met het stimuleren van fietsen? Werkgevers met een heldere visie behalen vaak de beste resultaten. Een heldere visie helpt u bij het maken van de juiste en consistente keuzes tussen maatregelen, bij het creëren van draagvlak en bij uw interne communicatie. Werkgevers met een visie die ook nog eens breed verankerd is in de organisatie, scoren nog beter.

Het is goed om binnen uw organisatie één persoon verantwoordelijk te maken voor alles rondom fietsstimulering. Maak een actieplan, communicatieplan en bijbehorende tijdsplanning. Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie.

 

Bepaal uw visie

Vitaliteit kan zo’n visie zijn. Werkgevers voor wie gezondheid een belangrijke rol speelt, bieden hun medewerkers bijvoorbeeld sportfaciliteiten aan en zorgen voor een gezond aanbod in het personeelsrestaurant. Fietsstimulering bevordert de gezondheid en houdt uw medewerkers en uw organisatie vitaal. Dat is nog eens slim werken!

 

Voor andere werkgevers staat groen hoog in het vaandel. Zij kopen bewust duurzaam in en hebben hun werkprocessen duurzaam ingericht. Fietsen helpt u om groen te ondernemen.

 

Goed werkgeverschap kan ook centraal staan. Deze werkgevers hebben veel oog voor de werksfeer, ontwikkeling en tevredenheid van de medewerkers. Verbreding hiervan naar het reisgedrag van uw medewerkers is dan een kleine stap. Goede regelingen en voorzieningen vergroten de keuzevrijheid van uw medewerkers en dragen bij aan een betere balans tussen werk en privé.

 

Maar ook andere visies kunnen ten grondslag liggen aan uw beleid: denk aan bereikbaarheid van de organisatie, een brede aanpak van de parkeerproblematiek of kostenbesparing. Bij de andere oplossingen leest u wat u hiervoor nog meer kunt doen.

Maak één persoon verantwoordelijk

Het is goed als één persoon verantwoordelijk is voor alles rondom fietsstimulering. Binnen veel organisaties is dit een personeelsmanager; hij of zij is immers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Deze persoon betrekt hierbij andere collega’s die belangrijk zijn voor de voortgang. Denk aan de facilitair manager (voor stalling en aanvullende voorzieningen) en de communicatieadviseur (voor interne communicatie, campagne).

Stel een actieplan en planning op

Maak een actieplan, een communicatieplan en een bijbehorende tijdsplanning. In het actieplan neemt u ondermeer de acties en maatregelen op die u kiest. Bij interne communicatie vindt u tips, een handleiding en een campagne die u kunt gebruiken.

Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie. Een traject met de ondernemingsraad duurt al snel enkele maanden. Neem in het plan ook op hoe u de stimulering van fietsen vervolgens gaat ‘borgen’ in de organisatie.

Gaat u ook met andere oplossingen aan de slag? Leg dan de verschillende actieplannen naast elkaar en stem ze op elkaar af. Zeker op het gebied van interne communicatie is dit erg belangrijk. De verschillende acties kunnen elkaar dan immers versterken.