Laat u inspireren door deze goede voorbeelden!

Bronovo en World Forum: lege parkeerplekken aanbieden aan bezoekers Den Haag via app

Een slimme koppeling van vraag en aanbod om een einde te maken aan het urenlange zoeken naar een parkeerplaats; dat biedt het project Uit-Je-Auto. Het koppelt lege parkeerplaatsen van bedrijven aan mensen die op zoek zijn naar een plekje voor hun auto. Sinds vorige week is de nieuwe P&R parkeerplaats bij het Bronovo Ziekenhuis beschikbaar. Bezoekers van Den Haag kunnen via een speciale app een parkeerplaats reserveren op de parkeerplaats, waarna zij kunnen overstappen op het openbaar vervoer, een taxi en in de toekomst een fiets.

Lees meer>>>

Friesland Campina: koopt eerste 15 Park&Bike bedrijfsfietskluizen

Friesland Campina reserveert als eerste 15 bedrijfsfietskluizen op de Park&Bike locatie Goutum. Door de auto te parkeren aan de rand van Leeuwarden en de laatste kilometers door de stad te fietsen vermijden medewerkers van Friesland Campina de file tijdens de spits. Dit is zo'n aantrekkelijke optie dat er geloot moest worden om de 15 beschikbare fietskluizen. Andere bedrijven zijn ook zeer geïnteresseerd in het huren van bedrijfskluizen om zo files en wegwerkzaamheden te omzeilen, CO2-uitstoot te verminderen en hun eigen parkeerterrein te ontlasten.
Lees meer

Bronovo: gedifferentieerde parkeertarieven, valet parking en een haal- en brengservice

Onder de naam Comfortservice zijn er voor patiënten diverse mogelijkheden om gemakkelijker te reizen. Zo wordt, als men dit wenst, de auto door één van de medewerkers geparkeerd. Dan maakt het niet uit of de auto wat verder weg staat. En er is de thuisbrengservice, een mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden naar het ziekenhuis.
Medewerkers worden alleen belast als ze op de parkeerplaats van het ziekenhuis parkeren tijdens piekuren op piekdagen, wanneer er juist een grote toestroom aan bezoekers is. De rest van de dag parkeren ze gratis. Wie op afgelegen plekken parkeert, krijgt korting. Wie tijdens piekuren op piekdagen op de fiets komt, krijgt een beloning in geld. Medewerkers gebruiken een mobiliteitsapplicatie die hen inzicht geeft in hun parkeergedrag. Bronnen: Mobility Reporter en Bereikbaar Haaglanden

Gelre Ziekenhuizen: betaald parkeren, parkeren op afstand en fietsstimulering haalt druk van parkeerprobleem

De uitdaging was groot voor Gelre Ziekenhuizen. Met 3.300 medewerkers en een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen waren er elke dag 300 plekken tekort in Apeldoorn en 150 in Zutphen. Van Walraven: "We kozen uiteindelijk voor een combinatie van oplossingen met een vrij drastische maatregel: betaald parkeren voor medewerkers." Medewerkers die het dichtst bij wonen, betalen het meest. 

Gelre Ziekenhuizen stimuleert al langer het fietsen. Met onder meer goede fietsenstallingen, een spaarsysteem per gefietste woon-werkrit en elektrische oplaadpunten. Marcel van Walraven, hospitality manager: "Het aantal fietsparkeerplekken is met honderden uitgebreid. Het aantal oplaadpunten verdriedubbeld. En we hebben een bandenplak- en reparatieservice ingeschakeld." Medewerkers betalen zelf de kosten ervan. Wij organiseren dat tijdens werktijd een kapotte fiets opgehaald en gerepareerd wordt.

Voor de medewerkers die toch liever met de auto komen is er een afspraak gemaakt met een plaatselijke voetbalvereniging. De automobilist kan de laatste kilometers met de fiets afleggen en kan die 's nachts stallen in de afsluitbare fietsenstalling van de voetbalclub.

Het resultaat is dat er nu in Apeldoorn elke dag tegen de 100 parkeerplekken vrij zijn voor de collega's die 's middags met hun dienst beginnen. De inkomsten van het betaald parkeren komen ten goede aan mobiliteit voor medewerkers. Dat is zo afgesproken met de ondernemingsraad.

Bron: Slim Reizen Stedendriehoek

ASR: parkeerbeleid + aanbod alternatieven leidt tot overschot parkeerplaatsen

Door de centralisatie van medewerkers in het verbouwde kantoor in Utrecht kreeg ASR te maken met een parkeerplaatsentekort waardoor medewerkers in de aangrenzende woonwijk parkeerden. Als oplossing besloot ASR daarom, naast invoeren van Het Nieuwe Werken, ook een parkeerbeleid in te voeren. Alleen medewerkers die op meer dan 10 kilometer afstand wonen, mogen nog bij ASR parkeren. Dit parkeerbeleid combineerde ASR met het aanbieden van alternatieven zoals een OV-pas en fietsstimulering (deelname rij2op5, fietswedstrijd met andere bedrijven, forfaitaire uitkering). Een mobiliteitsmarkt en een speciaal loket hielpen medewerkers over de streep. Met succes want nu heeft ASR zelfs parkeerruimte over om te verhuren aan collegabedrijven en supporters van FC Utrecht. Lees de uitgebreide case.

GasTerra: verhuizing maakt einde aan parkeerproblemen

Bij het oude kantoorgebouw van GasTerra kwamen medewerkers vaak met de auto. Daar wilde men bij GasTerra iets aan doen. En dus verhuisde het bedrijf in 2013 naar een pand aan de Stationsweg in Groningen, op steenworp afstand van het trein- en busstation en zonder parkeerplekken. 'We krijgen vooral goede reacties van onze werknemers op het besluit', zegt hoofd personeel en organisatie Bart Westmaas.

Nog 15 parkeerplekken
GasTerra, één van de partners van Ga slimmer reizen & werken, zit nu iets langer dan een jaar zit in het nieuwe gebouw. 'Het oude kantoor in Hoogkerk was met het openbaar vervoer erg slecht bereikbaar, veel medewerkers kwamen daarom met de auto'vertelt Westmaas. 'Door deze locatiekeuze stimuleren we onze werknemers om met het openbaar vervoer of met de fiets te komen. We hebben nog 15 parkeerplekken voor bezoekers, ook onze directeur heeft geen eigen parkeerplaats.'


P&R
De bijna 200 medewerkers van GasTerra moeten dus eigenlijk wel met het openbaar vervoer of met de fiets komen. 'De verhuizing was wel een beetje een dwangmiddel voor onze werknemers', zegt Westmaas. 'We hebben onze werknemers zelf verantwoordelijk gesteld voor het organiseren van hun woon-werk verkeer.' Dat leverde eerst nog wel wat gemopper op, maar nu hoort Westmaas vooral goede reacties op het beleid. 'De mogelijkheden om hier te komen zijn eindeloos. Een aantal van onze mensen maakt gebruik van de Transferia net buiten de stad. We vergoeden hun kosten daarvoor ook. Een ander deel komt met de fiets, trein of met de bus.'

Full-service rijwielstalling
Speciaal voor de fietsers is er in het hoofdkantoor een full-service rijwielstalling aanwezig, waarbij er voor de e-bikers de mogelijkheid is om de batterij voor de terugreis weer op te laden. 'We hebben onze mensen voor de verhuizing de gelegenheid geboden om een e-bike te testen en we zien dat diverse werknemers, die tussen de vijftien en twintig kilometer van het werk wonen, hier gebruik van maken', zegt Westmaas.

Fietsenplan
Daarnaast is er een fietsenplan waar het personeel gebruik van kan maken. 'Uiteraard hebben we ook onze werknemers uit de stad gestimuleerd om op de fiets te komen', vertelt Westmaas. 'En gelukkig slaat dat aan. Ook onze directieleden komen zoveel mogelijk gewoon met de fiets.'

Bron: GIC.nl

St. Antonius Ziekenhuis: Utrecht Bereikbaar Pas + betaald parkeren = parkeerruimte

Hoe geef je voorrang aan patiënten en bezoekers door het parkeergedrag van je medewerkers te beïnvloeden? St. Antonius Ziekenhuis koos ervoor om medewerkers betaald te laten parkeren en nog maar beperkt parkeervergunningen uit  te geven.

Het ziekenhuis verzachtte de pijn door gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren via de Utrecht Bereikbaar Pas. Met succes: binnen een jaar kocht één op de drie medewerkers de pas. Het aanbieden van de pas leverde veel positieve reacties én parkeerruimte op.
Lees meer

Triodos Bank: sociaal parkeren is slim parkeren

Het sociaal parkeerbeleid dat Triodos Bank hanteert, zorgt ervoor dat de ruimte in de parkeergarage efficiënt wordt benut. Auto's parkeren drie rijen dik. Wie tot 17.00 uur op kantoor aanwezig is, parkeert zijn auto in de middenrij.

Deze auto kan vervolgens worden klemgezet door medewerkers die het pand eerder verlaten; met auto's in de rij ervoor en erachter.
Ada Schallenberg, facility manager, Triodos Bank in Zeist
Lees meer

Yokogawa: pendelbus haalt 30 mensen uit de auto

Yokogawa laat een eigen bus rijden tussen Apeldoorn en Amersfoort waardoor zo'n dertig medewerkers de auto kunnen laten staan. In december 2008 voegde Yokogawa haar bedrijven in Amersfoort, Apeldoorn en Houten samen in één nieuwe vestiging in Amersfoort.

Yokogawa zag graag dat de 180 medewerkers uit Apeldoorn en de 40 medewerkers uit Houten meeverhuisden. Een pendelbus (besloten vervoer tussen Apeldoorn en het bedrijf) bleek een goede manier om mensen letterlijk mee te krijgen.
Lees meer

Capgemini: electroshuttle pendelt tussen P+R en kantoor

Medewerkers van Capgemini op Papendorp kunnen gebruik maken van electro shuttles die pendelen tussen verderop gelegen parkeergarages, bushaltes en kantoor.

Nike: samen met de buren gebruiken we Multi-user Parking

We kunnen binnenkort gebruik gaan maken van Multi-user Parking.

Een systeem waarin, indien nodig, gebruik kan worden gemaakt van parkeerfaciliteiten van elkaars buren en vice versa om de piekmomenten op te vangen.’
Paul ten Hag, facilitair manager, Nike in Hilversum
Lees meer

Willem Arntszhuis: alternatieven bieden zoals dienstvoertuigen en betere fietsenstalling

De parkeergarage van het Willem Arntszhuis, een zorginstelling in het centrum van Utrecht staat vol. Het aantal diensten op deze locatie groeit, waardoor de vraag naar parkeerplaatsen sterk toeneemt. Het Willem Arntszhuis wilde deze trend stoppen en vroeg advies aan VNM.

VNM hield een enquête onder de medewerkers over hun reisgedrag en wensen. Een van onze adviezen was het beschikbaar stellen van vervoermiddelen voor zakelijk gebruik. Ondanks de gunstige ligging in het centrum, komen veel mensen niet met het openbaar vervoer vanwege zakelijke afspraken. Dienstvoertuigen kunnen dit probleem oplossen en ook fietsers kunnen deze gebruiken. Tevens kan een betere spreiding van de afspraken met bezoekers en cliënten de parkeerdruk verminderen. De helft van de medewerkers woont binnen tien kilometer van het werk. Toch kiezen zij vaak voor de auto. Niet alleen vanwege zakelijke afspraken maar ook vanwege de slechte stallingsmogelijkheden. Als het Willem Arntszhuis haar fietsenstalling verbetert en vergroot, zullen meer medewerkers op de fiets komen.

Stade advies: Greenwheels verlicht parkeerdruk

'Je hebt een beperkt aantal parkeervergunningen en de verkeersdruk rond je pand is hoog. Hoe faciliteer je het zakelijk verkeer van medewerkers dan optimaal?'

'Stade Advies vond in Greenwheels een praktische, administratief en financieel aantrekkelijke maatregel.’
Ralph Hensbergen, Stade Advies, Utrecht
Lees meer

CMS Derks Star Busmann: geen parkeervergunning bij woonwerkafstand onder 10 km

De verhuizing naar een nieuw pand op bedrijventerrein Rijnsweerd was voor CMS Derks Star Busmann aanleiding de uitvoering van het parkeerbeleid nieuw leven in te blazen.

Ondersteunend personeel dat op minder dan 10 kilometer van het werk woont, krijgt (uitzonderingen daargelaten) geen parkeervergunning. "Hierdoor kunnen we in het nieuwe pand met zo'n 30 parkeerplaatsen minder toe", schat officemanager Boddeveld.
André Boddeveld, office manager, CMS Derks Star Busmann in Utrecht
Lees meer