Sturend parkeerbeleid loont

dinsdag, 18 februari 2014

Sturend parkeerbeleid loont

Gratis parkeren bij de werkgever is nu nog de norm, maar dit gaat veranderen. Steeds meer bedrijven zullen gaan sturen in hun eigen parkeerbeleid. Werkgevers zullen namelijk gaan beseffen dat ze zelf grote invloed hebben op hun eigen parkeerbehoefte en dat dit loont. Minder vraag naar parkeerplaatsen betekent immers lagere kosten.Lees de rest van het artikel dat &Morgen adviseur en parkeerdeskundige Arnold Helfrich schreef voor Reiskostenblog.nl

Van Ommeren: 'Parkeerplaatsen belasten als loon'
Mede door mijn vorige artikel werd ik gewezen op het onderzoek van Professor Van Ommeren. Hij geeft aan dat de belastingen in Nederland momenteel zo georganiseerd zijn dat het nu te interessant is om je medewerkers een parkeerplaats aan te bieden omdat dit niet, zoals bij loon, doorbelast wordt.

Daarnaast blijkt uit zijn onderzoek dat werknemers de waarde van hun parkeerplaats altijd te laag inschatten. Meestal wordt de waarde namelijk niet hoger dan € 500 geschat. De werkelijke kosten liggen echter gemiddeld op € 800. Daarmee verlies je als bedrijf op iedere parkeerplaats ruim € 300 aan waarde! Dus de tip, begin met het in kaart brengen van je parkeerkosten en deel dit met je medewerkers, wordt daarmee alleen maar belangrijker.

Het belangrijkste advies van Van Ommeren is echter dat je parkeerplaatsen zou moeten belasten als loon in natura. Dan word je kritischer in het gebruik van de parkeerplaatsen.

Noodzaak tot sturend parkeerbeleid
Omdat de overheid voorlopig het belastingstelsel op dit onderwerp echter nog niet omgooit, moeten we nu roeien met de riemen die we hebben. Maar ook met deze riemen beseffen verschillende bedrijven al dat er voldoende redenen zijn om sturend parkeerbeleid in te voeren. Ook nu kunnen ze namelijk al geld besparen door een moderne parkeerregeling op te stellen. En we zien dan ook steeds meer bedrijven die succesvol zijn overgegaan op sturend parkeerbeleid.

Parkeerpassen
Dit betekent overigens niet dat die bedrijven automatisch allemaal betaald parkeren ingevoerd hebben, maar wel dat niet iedereen standaard recht heeft op een parkeerplaats. Zo is bijvoorbeeld Shell van vier vestigingen verhuisd naar één hoofdvestiging in Rotterdam. Er werken 1.100 mensen, er zijn 700 flexplekken en 200 parkeerplaatsen: volgens het bestaande reispatroon waren dat er 500 te weinig.

Hier moest een oplossing voor worden gezocht, met als doel een zo eerlijk mogelijk parkeerbeleid op te stellen. Shell koos ervoor een parkeerpas uit te geven voor mensen die meer dan 30 kilometer van de hoofdvestiging wonen of bijvoorbeeld meer dan 45 minuten met het openbaar vervoer zouden moeten reizen (speciale uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld uit medisch oogpunt). In totaal zijn er 300 parkeerpassen uitgegeven.

Open communicatie
Momenteel zijn we ook voor andere bedrijven vergelijkbare trajecten aan het doorlopen. We merken soms bij aanvang van dergelijke trajecten nog wat koudwatervrees om aan de verworven rechten van de medewerkers te morrelen. Maar al snel blijkt dat een nieuwe regeling ook als rechtvaardig wordt ervaren. Zeker als we de medewerkers betrekken bij het opstellen van de nieuwe regeling. En open communicatie over een eerlijke regeling zorgt vaak voor een soepele invoering zonder grote onvrede.

Flexibel parkeersysteem
Ook de markt is er klaar voor. Er zijn inmiddels steeds meer aanbieders van intelligente parkeersystemen op de markt gekomen. De nieuwe generatie parkeersoftware maakt het mogelijk om parkeervoorzieningen efficiënt en flexibel beschikbaar te stellen voor je medewerkers, maar eventueel ook voor derden. Via een eenvoudig pasjessysteem kun je makkelijk sturen met je parkeerbeleid.

Parkeerpassen
Iedere medewerker krijgt bijvoorbeeld een eigen tegoed en je kunt gewenst gedrag makkelijk stimuleren door mensen die tegoed overhouden hiervoor te belonen. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je het aantrekkelijk maakt voor je werknemers om op woensdag en vrijdag te parkeren. Dit zijn normaal gesproken de rustige dagen op het parkeerterrein, maar ook op kantoor. Hierdoor kun je met je parkeerbeleid zelfs sturen op een betere bezetting van de beschikbare werkplekken!

Nieuwe norm
Er zijn dus inmiddels steeds meer bedrijven die het nut van een modern en sturend parkeerbeleid inzien en besluiten tot de invoering ervan. Binnen die bedrijven wordt het steeds normaler gevonden dat je, wanneer je dichtbij je werk woont, niet standaard recht hebt op een parkeerplaats of dat je een bijdrage moet betalen in de kosten van een parkeerplaats. Dit maakt dat er ook steeds meer aanbieders op de markt zijn van producten en diensten die dit beleid nog beter mogelijk maken. En zo ontstaat er langzaam maar zeker een nieuwe norm!