Nieuwe publicatie Parkeren en mobiliteitsmanagement

dinsdag, 17 juni 2014

Nieuwe publicatie Parkeren en mobiliteitsmanagement

De nieuwe publicatie 'Parkeren en mobiliteitsbeleid' van CROW KpVV geeft in het kort aan wat er mogelijk is voor een gemeente of een werkgever op het gebied van parkeren en mobiliteitsmanagement.

Parkeren en mobiliteitsmanagement vormen een sterke twee-eenheid om kansen te verzilveren op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en vitale ondernemingen. Op dit moment wordt slechts een klein deel van de kansen benut en dat is zonde voor alle betrokken partijen. Vaak is men zich niet bewust van de mogelijkheden om via parkeren en mobiliteitsmanagement de vraag naar mobiliteit te beïnvloeden en daarmee bij te dragen aan bereikbare en leefbare steden. In opdracht van het programma 'Beter Benutten' is dit rapport opgesteld. De opgenomen praktijkvoorbeelden laten zien dat er kansen zijn. Vaak is het een kwestie van een goed samenspel en benutten. 

Bestel de publicatie.