Amsterdamse bedrijven besparen 10,5 miljoen met nieuw parkeerbeleid

dinsdag, 18 februari 2014

Amsterdamse bedrijven besparen 10,5 miljoen met nieuw parkeerbeleid

Amsterdamse bedrijven hebben het afgelopen jaar gezamenlijk € 10,5 miljoen bespaard met een hernieuwd parkeerbeleid. Dit blijkt uit onderzoek van Verkeer Advies naar het mobiliteitsbeleid van 86 bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam.

 

Mobiliteitsbeleid aangepast
De overkoepelende conclusie uit het onderzoek luidt dat steeds meer bedrijven hun beleid op het gebied van mobiliteitsmanagement wijzigen. Veruit het merendeel van de wijzigingen is gericht op het stimuleren van alternatieve vervoerswijzen voor reizen met de auto in de spits of voor het minder automatisch aantrekkelijk maken van reizen met de auto.

Kostenbesparing
De motivaties van bedrijven om aan de slag te gaan met mobiliteitsmanagement zijn aantrekkelijk werkgeverschap, bereikbaarheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid. Kostenbesparing staat echter met stip op één.

Parkeervoorzieningen
Met mobiliteitsmanagement kunnen kosten bespaard worden, bijvoorbeeld door het parkeerbeleid te herzien. Parkeerplaatsen zijn duur, net als de lease-auto's waarvoor men standaard parkeerplaatsen faciliteert. Door de crisis, door het afnemende aantal parkeerplaatsen in sommige gebieden en door het invoeren van betaald parkeren in andere gebieden, zijn bedrijven hard op zoek naar mogelijkheden om de parkeerplaatsen te verminderen. Beleid voeren op parkeerplaatsen is tevens een effectief middel om werknemers tot bewuster reisgedrag te motiveren.

Aanpassen parkeerbeleid levert 10,5 miljoen op
Uit het onderzoek van Verkeer Advies blijkt dat het aantal parkeerplaatsen per bedrijf in de meetperiode is afgenomen met 35, van 500 per bedrijf naar 465. Afgaande van een gemiddelde jaarlijkse parkeerprijs van tot € 3.500,- is dit een concrete besparing van € 10.500.000,- (35 x 86 bedrijven x € 3.500,-) op jaarbasis voor het bedrijfsleven.

Bron: Reiskostenblog