Gemeente Sittard-Geleen deelt e-dienstauto's met burgers en bedrijven

maandag, 01 september 2014

Gemeente Sittard-Geleen deelt e-dienstauto's met burgers en bedrijven

De gemeente Sittard-Geleen gaat een tiental elektrische auto's, die ze gebruikt voor dienstreizen en woon-werkverkeer, in de avonduren en in de weekenden beschikbaar stellen aan een geselecteerde groep inwoners van de gemeente. De gemeente zoekt naar mensen die daaraan mee willen werken. Om voor deelname in aanmerking te komen moet men een mobiliteitsscan invullen.

 

Elektrische auto's delen
Voor het proefproject met e-deelauto's zet de gemeente 10 tot 15 elektrische auto's in die gezamenlijk door gemeente, bedrijfsleven en burgers gebruikt worden. Overdag met name door gemeente (4 e-auto's), Zuyd Hogeschool (3 e-auto's) en overig bedrijfsleven (3 e-auto's). 's Avonds en in de weekenden zijn de auto's beschikbaar voor een geselecteerde groep inwoners van Sittard-Geleen.

Hoe werkt het?
Via een app/website is te zien welke auto het dichtst bij staat en of deze nog gereserveerd kan worden. Na reservering opent de bestuurder de portieren met een smartcard of smartphone. De auto's komen in de buurt van de deelnemende organisaties te staan in een zogenaamde 'e-car hub'. Deze plek is toegankelijk voor de deelnemende bedrijven en inwoners. Het is tevens het start- en eindpunt van de e-deelauto, waar deze ook kan worden opgeladen.

Over de pilot
Door elektrische auto's flexibel ter beschikking te stellen aan meerdere gebruikspartijen, worden schone voertuigen intensiever en efficiënter ingezet. Dat is niet alleen goed voor het milieu; ook de kosten per gereden kilometer dalen aanzienlijk. Want een auto staat gemiddeld maar liefst 23 uur per dag stil. Bij succes wordt het project vanuit Sittard-Geleen verder uitgerold in Zuid-Limburg. De Stichting Limburg Elektrisch (SLE) voert de pilot 'E-carsharing Sitaard-Geleen' uit namens de gemeente Sittard-Geleen. Deze pilot krijgt ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De totale kosten voor het project bedragen 235.000 euro.

Bron: Sittard-Geleen Nieuws