Autodeel Award voor gemeenten

maandag, 16 februari 2015

Autodeel Award voor gemeenten

Alle gemeenten in Nederland kunnen zich inschrijven om de Autodeel Award te winnen die Natuur & Milieu uitreikt in het kader van haar Hopper campagne. Winnaar wordt de gemeente die erin slaagt om de grootste versnelling met autodelen te maken in één jaar tijd. De gemeenten die zich inschrijven, krijgen tijdens de wedstrijdperiode workshops, kennis en inspirerende praktijkvoorbeelden om meteen aan de slag te gaan.

Autodelen is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit aan het worden. Burgerinitiatieven voor autodelen groeien en de gemeente is een belangrijke speler om deze tot een succes te maken. Toch is maar een derde van de gemeenten op een of andere wijze actief met autodelen. Om autodelen tot een succes te maken ondersteunen Natuur & Milieu en CROW-KpVV de gemeenten daarbij.

Hoe maken gemeenten autodelen tot een succes?

• Strategisch beleid
• Parkeerbeleid
• Actieve communicatie over deelauto's in de gemeente
• Actief stimuleren van lokale initiatieven door burgers en bedrijven

Doe mee met de Autodeel Award
Natuur & Milieu en CROW-KpVV geven aangemelde gemeenten concrete handreikingen: workshops en factsheets gebaseerd op ervaringen en inspiratie uit binnen- en buitenland helpen de gemeenten effectief autodelen te stimuleren.

Met de Autodeel Award inventariseren en belonen ze daarnaast de mooiste en slimste initiatieven uit de deelnemende gemeenten. Een vakkundige jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt welke gemeente de grootste versnelling in autodelen laat zien. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de wedstrijd een inspirerende bundel van de mooiste initiatieven, de factsheets en kennis uit de workshops. Meld uw gemeente nu aan!

U kunt uw gemeente aanmelden tot 31 maart 2015. De wedstrijd loopt van 31 maart 2015 tot 31 januari 2016 en in deze periode kunt u deelnemen aan inspiratie en kennisuitwisselingsbijeenkomsten. De prijsuitreiking vindt begin maart 2016 plaats.

Kijk voor meer informatie op www.ikbenhopper.nl/autodeelaward