1. Uw winst

1. Uw winst

Uw medewerkers samen slimmer laten reizen door carpoolen of vanpoolen te stimuleren? Dat levert winst op, zowel voor u als voor uw medewerkers.


Voor u:

  • Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het mileu: minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
  • Meer samen reizende medewerkers levert meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor uw klanten
  • Aantrekkelijk werkgeverschap: u biedt uw medewerkers meer keuzevrijheid in hun manier van reizen 
  • Minder auto's in de file betekent betere bereikbaarheid van uw organisatie

 

Voor uw medewerkers:

  • Kostenbesparing mogelijk (minder afschrijving aan eigen auto, brandstofkosten delen)
  • Minder of geen last van parkeerproblemen
  • Meerijders kunnen onderweg iets anders doen (werken, overleggen met collega)