Reisloket verleidt ziekenhuisbezoekers vaker het OV te gebruiken

maandag, 12 januari 2015

Reisloket verleidt ziekenhuisbezoekers vaker het OV te gebruiken

Bezoekers en patiënten reizen vooral met de auto naar het ziekenhuis. Uit onderzoek van DTV Consultants bij verschillende ziekenhuizen blijkt dat minimaal 80% van 'de klanten' voor ziekenhuisbezoek de auto pakt. Dit legt een fors beslag op de infrastructuur en parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis. Uit analyses blijkt dat voor 15% tot 30% van deze groep gebruik van openbaar vervoer een oplossing kan zijn. Dit is te bereiken via betere voorlichting door het inzetten van bijvoorbeeld een Reisloket.  

Bekend is dat de groep - tweederde van de bezoekers en patiënten van een ziekenhuis is ouder dan 55 – veelal totaal onbekend is met de mogelijkheden van OV. DTV Consultants speelt hierop in met het Reisloket: een fysieke balie in het ziekenhuis, bemand door OV-ambassadeurs. Dit zijn vrijwilligers, veelal leeftijdgenoten met veel OV-ervaring, die bezoekers en patiënten persoonlijk informeren over de mogelijkheden van OV. Met een reisadvies-op-maat, een probeerkaart en eventueel hulp van een OV-ambassadeur gaan patiënten en bezoekers goed geïnformeerd op weg. 

Na eerdere projecten heeft DTV Consultants een tijdelijk Reisloket ingericht in Ziekenhuis Gelderse Vallei. 4 en 6 maanden na hun bezoek aan het Reisloket werd bezoekers gevraagd naar hun ervaringen met OV. Van deze bezoekers - en dus de groep voor wie OV een alternatief is- geeft 27% aan na hun bezoek aan het Reisloket voortaan met OV naar het ziekenhuis te reizen. Dit lijken kleine aantallen, maar het gaat hier om een reductie van minimaal 135 autoritten per dag (= 5% van het totaal aantal ritten). Omdat dit ziekenhuis relatief slecht bereikbaar is met OV, lijken de mogelijkheden bij andere ziekenhuizen groter. 

Bron: DTV Consultants