Meer dan 90% van de mensen heeft openbaar vervoer in de buurt

maandag, 23 maart 2015

Meer dan 90% van de mensen heeft openbaar vervoer in de buurt

In sommige delen van het land staat het streekvervoer onder druk. Dit is vooral een gevolg van dalende rijkssubsidie in combinatie met laag openbaar vervoer-gebruik. De verwachting is dat er de komende jaren 'gaten' gaan vallen: gebieden zonder lijngebonden ov. Het CROW-KpVV deed onderzoek en levert cijfers om te kunnen helpen bij onderbouwde beleidsbeslissingen zijn er nu. Zij vergeleken de cijfers van 2013 met die van 2003 en 2008. Allereerst valt op dat het overgrote deel van de bevolking openbaar vervoer in
de buurt heeft. Slechts 7,6% had in 2013 noch een station, noch een halte in de
buurt. Anders dan we misschien vermoeden is het afgelopen decennium de ov-beschikbaarheid toegenomen, want in de jaren 2003 en 2008 was het aandeel inwoners
zonder ov in de buurt respectievelijk 8,3 en 7,8%. 

Wat is in de buurt
'In de buurt' is: binnen 500 meter een bushalte, binnen 1000 meter een metro- of sneltramhalte, binnen 2000 meter een treinstation of binnen 3000 meter een Intercitystation. Maatgevend is de frequentie overdag op werkdagen in de drukste richting. In Drenthe was in 2013 de beschikbaarheid het laagst: 15,2% had geen ov. Het andere uiterste is
Noord-Holland met 3,4%. 

Als de trein buiten beschouwing wordt gelaten, is het aandeel inwoners met een bus-, tram- of metrohalte binnen 500 meter gestegen van 88,7% in 2003 naar 89,2% in 2013. Binnen een straal van 1 kilometer rond een halte, neemt de ov-beschikbaarheid toe van 96,3% in 2003 tot 97,1%. Daarbij is niet gekeken naar beschikbaarheid van Regiotaxi (of soortgelijke systemen) die reizigers bijna overal in ons land kunnen gebruiken.

Kleine kernen

Het is duidelijk dat het ov in minder drukke regio's meer vraagafhankelijk wordt. Om te onderzoeken in hoeverre er nu echt 'gaten' bestaan, zoomt KpVV in op de gemeenten. Bij 125 gemeenten nam het percentage inwoners dat ov binnen bereik heeft af. Bij 119 bleef dit
percentage gelijk en bij 166 gemeenten nam het percentage inwoners dat ov beschikbaar heeft toe. Gemiddeld over alle gemeenten (ongewogen naar inwonertal) nam het percentage inwoners zonder een halte in de buurt met 1% af.

Lees verder het hele V&V bericht van Kpvv/CROW