Achmea en Provincie trots op nieuwe Businessline naar Apeldoorn Zuid

maandag, 02 februari 2015

Achmea en Provincie trots op nieuwe Businessline naar Apeldoorn Zuid

Sinds 15 december 2014 rijdt Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline. Die maakt reizen van en naar het werk of een afspraak sneller en gemakkelijker. Daarvan profiteren de bedrijven op bedrijventerrein Apeldoorn Zuid, net als de gemeente en vervoerder Syntus. "We zijn trots op het resultaat dat we met elkaar hebben bereikt", zeggen Jacqueline Reeker van Achmea en Nico Vlasveld van de provincie Gelderland. De nieuwe buslijn kreeg steun van Slim Reizen Stedendriehoek, dat op allerlei manieren onder meer betere bereikbaarheid stimuleert.

Apeldoorn heeft vanaf half december een verbeterde openbaar vervoer (ov)-verbinding tussen station Apeldoorn en Apeldoorn Zuid. Het aantal bussen neemt toe, de route wordt korter en de bus stopt minder vaak.

Alternatief voor dure pendelbus
"Zo'n tweehonderd medewerkers komen dagelijks met de bus naar het werk. Tot nu toe zetten we een speciale pendelbus in. Een relatief dure oplossing", zegt Jacqueline Reeker, Adviseur Business Ontwikkeling van het facilitair bedrijf van Achmea. "We wilden kijken of binnen het bestaande ov geen beter alternatief mogelijk was. Het ov was in principe goed, alleen in de spits was er onvoldoende capaciteit." Nico Vlasveld van het programma Mobiliteit van provincie Gelderland vult aan: "Het project is onderdeel van het voornemen van de Gelderse Staten om de stedelijke bereikbaarheid van en naar de werkbestemmingen te verbeteren. Samen met enkele bedrijven in Apeldoorn Zuid constateerden we dat het bedrijventerrein zeker vanuit het station lastig te bereiken is. Ook het voornemen van Achmea om de pendelbus op te heffen hebben we hiermee goed kunnen inpassen."

Kansrijke oplossingen
Reeker schoof samen met andere bedrijven van Apeldoorn Zuid, zoals de Belastingdienst en het Kadaster, aan bij het mobiliteitsoverleg met gemeente, provincie en vervoerder. Elke partij dacht ondanks uiteenlopende belangen constructief mee over oplossingen. Een externe partij (&Morgen) begeleidde de brainstorms en overleggen. Reeker: "In het begin was dat best spannend. Kunnen we aan alle wensen voldoen?" Opties als carpoolplaatsen en voorzieningen voor fiets passeerden de revue, maar uiteindelijk kwam de Businessline als beste naar voren. "De lijn heeft in aantallen reizigers een behoorlijk potentieel", legt Vlasveld uit. "Bovendien kan de lijn zorgen voor minder auto's in de spits, waardoor de totale stedelijke bereikbaarheid van Apeldoorn Zuid verbetert." Ook Reeker noemt Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline een win-winsituatie. Ze somt op: "De bedrijven zijn beter bereikbaar, de medewerkers hebben een betere verbinding met het station. De vervoerder krijgt een rendabele lijn en de gemeente versterkt haar economische positie."

Met z'n allen bijdragen aan lijn 14
Vlasveld is trots op het behaalde resultaat. "We dragen er met zijn allen aan bij: vanuit het programma Beter Benutten, bedrijfsleven, overheden en vervoerder. Het is misschien een klein lijntje, maar wel breed gedragen." Reeker ziet een rooskleurige toekomst voor de lijn. "We willen vanuit Achmea kijken hoe we onze CO2-uitstoot kunnen reduceren. We deden eerder mee aan de fietsactie Samen Schakelen van het programma Slim Reizen Stedendriehoek, maar vervoer met de Businessline past ook uitstekend in het brede mobiliteitsbeleid van ons bedrijf." Als de bus gaat rijden, blijven de partners het gebruik van de bus evalueren, besluit Vlasveld. "Dit is geen actie van lanceren en verder maar zien. We blijven met elkaar in gesprek."

Bron: Beter Benutten