1. Uw winst

Slim werken slim reizen OV

Uw medewerkers slim laten reizen door het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken? Dat levert winst op, zowel voor u als voor uw medewerkers.Voor u:

  • Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het mileu: minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
  • Meer medewerkers die met het openbaar vervoer komen, levert meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor uw klanten.
  • Efficiënte reistijd: medewerkers kunnen soms onderweg werken in de trein
  • Aantrekkelijk werkgeverschap: u biedt uw medewerkers meer keuzevrijheid in hun manier van reizen en werken
  • Kostenbesparing mogelijk (OV-abonnement is goedkoper dan een kilometervergoeding van € 0,19)


Voor uw medewerkers:

  • Meer keuzevrijheid bij de invulling van hun zakelijke- en hun woonwerkritten
  • Kostenbesparing mogelijk (reizen met het openbaar vervoer is goedkoper dan met de auto, minder afschrijving)
  • Reistijd aan andere zaken te besteden
  • Geen last van files of parkeerproblemen