2. Bepaal uw doel

Slim werken slim reizen OV

Waarom gaat u als werkgever aan de slag met het stimuleren van openbaar vervoer? Werkgevers met een heldere visie behalen vaak de beste resultaten. Een heldere visie helpt u bij het maken van de juiste en consistente keuzes tussen maatregelen, bij het creëren van draagvlak en bij uw interne communicatie. Werkgevers met een visie die ook nog eens breed verankerd is in de organisatie, scoren nog beter.

Het is goed om binnen uw organisatie één persoon verantwoordelijk te maken voor alles rondom stimulering van openbaar vervoer. Maak een actieplan, communicatieplan en bijbehorende tijdsplanning. Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie.

Bepaal uw visie

Goed werkgeverschap kan zo'n visie zijn. Deze werkgevers hebben veel oog voor de werksfeer, ontwikkeling en tevredenheid van de medewerkers. Verbreding hiervan naar het werk- en reisgedrag van uw medewerkers is dan een kleine stap. Goede regelingen en voorzieningen vergroten de keuzevrijheid van uw medewerkers en dragen bij aan een betere balans tussen werk en privé.

 

Voor andere werkgevers staat groen hoog in het vaandel. Zij kopen bewust duurzaam in en hebben hun werkprocessen duurzaam ingericht. U kunt uw visie op groen ondernemen uitstekend vertalen naar het werk- en reisgedrag van uw medewerkers. Door gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, kunnen uw medewerkers de auto eenvoudiger eens laten staan.

 

Een brede aanpak van parkeerproblemen is voor andere werkgevers de belangrijkste stimulans om met openbaar vervoer aan de slag te gaan. Waarschijnlijk gaat u - naast het stimuleren van openbaar vervoer - nog meer doen om de hoeveelheid auto's te verminderen of uw parkeerruimte efficiënter te gebruiken.

 

Maar ook andere visies kunnen ten grondslag liggen aan uw beleid: denk aan bereikbaarheid van uw organisatie of kostenbesparing. Bij de andere oplossingen leest u wat u hiervoor nog meer kunt doen.

Maak één persoon verantwoordelijk

Het is goed als één persoon verantwoordelijk is voor alles rondom stimulering van het openbaar vervoergebruik. Binnen veel organisaties is dit een personeelsmanager; hij of zij is immers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Deze persoon betrekt hierbij andere collega’s die belangrijk zijn voor de voortgang. Denk aan de facilitair manager (voor eventueel vervangend vervoer) en de communicatieadviseur (voor interne communicatie, een campagne).

Stel een actieplan en planning op

Maak een actieplan, een communicatieplan en een bijbehorende tijdsplanning. In het actieplan neemt u ondermeer de acties en maatregelen op die u kiest. Bij interne communicatie vindt u tips, een handleiding en een campagne die u kunt gebruiken.

Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie. Een traject met de ondernemingsraad duurt al snel enkele maanden. Neem in het plan ook op hoe u de stimulering van openbaar vervoer vervolgens gaat ‘borgen’ in de organisatie.

Gaat u ook met andere oplossingen aan de slag? Leg dan de verschillende actieplannen naast elkaar en stem ze op elkaar af. Zeker op het gebied van interne communicatie is dit erg belangrijk. De verschillende acties kunnen elkaar dan immers versterken.