Trendrapport Rabobank: verdere daling leaseauto’s en meer duurzame mobiliteit

dinsdag, 10 maart 2015

Trendrapport Rabobank: verdere daling leaseauto’s en meer duurzame mobiliteit

Naar verwachting zal de komende jaren het autogebruik verder afvlakken en het aantal leaseauto's afnemen, voorspelt de Rabobank in de Automotive 2015 thema-update. Nieuwe vormen van duurzame mobiliteit zijn de voornaamste reden voor een lager autogebruik in Nederland.

Flexwerken en autodelen
De analyse van Rabobank gaat voor de komende jaren uit van de afname van autogebruik. De bank voorziet zowel minder particuliere auto's als leasewagens. De afname is het gevolg van thuiswerken en een toenemend aantal flexwerkplekken en de opkomst van autodeeldiensten. Minder filedruk en CO2-uitstoot en meer tijdwinst zijn de directe voordelen van die veranderingen. Evenals een vermindering van het aantal gereden kilometers.

Meer fietsen
Uit het trendrapport blijkt dat de auto weliswaar nog steeds goed is voor 75 procent van alle afgelegde kilometers, maar dat de fiets, en vooral de e-bike, bezig is met een opmars. De helft van alle verplaatsingen vindt plaats per auto, de tweewieler neemt de derde plek in voor het aantal afgelegde kilometers.

Elektrische auto's
Het aantal elektrische auto's en plug-in hybrides is tussen 2012 en 2014 fors toegenomen. Het totale aantal volledig elektrische auto's steeg van 1.912 eind 2012 naar 6.825 eind 2014. De hybride plug-in was het populairst met een stijging van 4.348 wagens naar bijna 37.000 voertuigen. De bank verwacht dat na het overgangsjaar 2016 alleen nog volledig elektrische voertuigen in aanmerking komen voor het laagste tarief van 4 procent bijtelling.

Kostenbesparing met duurzame mobiliteit
Bedrijven kunnen duurzamere vormen van mobiliteit stimuleren door een e-bike of e-scooter beschikbaar te stellen. Ook kunnen werknemers de keuze geboden worden tussen een ov-jaarkaart of een lease-auto, of hen een mobiliteitsbudget bieden. Uit experimenten in het Low Car Diet bleek eerder dat openbaar vervoer voor ondernemingen leidt tot kostenbesparingen. Openbaar vervoer draagt bovendien bij de doelstellingen voor emissiereductie.

Bron: Reiskostenblog, Rabobank