Flexibel OV? Op Texel werkt het al!

dinsdag, 17 februari 2015

Flexibel OV? Op Texel werkt het al!

Texelhopper is een nieuw ov-concept van vaste buslijnen in combinatie met vervoer op bestelling. Texelhopper geeft de zekerheid van een vaste buslijn met de flexibiliteit van vraagafhankelijk vervoer in één vervoersysteem. Met deze pilot verkennen provincie en gemeenten een oplossing voor een toenemend probleem. Buiten de stedelijke gebieden komt het traditionele ov niet tegemoet aan de vraag van de reiziger. Dat zie je terug in afnemende bezetting, te lege bussen. Hoe lost Texelhopper dat op? Florien Molendijk, teamleider collectief vervoer van de provincie Noord-Holland schrijft hier uitgebreid over in OV Magazine.

Go Lean and Green, ook met persoonlijke mobiliteit

woensdag, 11 februari 2015

Go Lean and Green, ook met persoonlijke mobiliteit

Wist u dat...

  • Mobiliteit verantwoordelijk is voor gemiddeld de meeste CO2-uitstoot van organisaties?
  • Een nieuw en schoner wagenpark al snel 10% tot 20% CO2-uitstoot vermindert?
  • Er al 70 organisaties zijn die hun mensen duurzamer laten reizen met hulp van het programma Lean and Green Personal Mobility?
  • U niet alleen CO2, maar ook kosten bespaart door met duurzame mobiliteit aan de slag te gaan?
  • Deelname aan Lean and Green Personal Mobility u op een hogere trede van de CO2 Prestatieladder brengt, dankzij de externe communicatie vanuit het programma?
  • En deelname weinig kost?

Mobiliteit in cijfers

dinsdag, 10 februari 2015

Mobiliteit in cijfers

De ANWB publiceerde in haar blad Kampioen feiten en cijfers over mobiliteit in Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat we in Nederland meer fietsen hebben dan inwoners? Dat we per dag gemiddeld 30 kilometer afleggen? En dat meer dan een half miljoen mensen dagelijks met het OV naar hun werk reizen tegen anderhalf miljoen fietsers?

Pilot met zelfrijdende auto's tussen station en campus Wageningen

maandag, 09 februari 2015

Pilot met zelfrijdende auto's tussen station en campus Wageningen

De provincie Gelderland start eind 2015 met een pilot met twee zelfrijdende auto's tussen station Ede-Wageningen en de campus in Wageningen. Daarmee heeft de provincie een wereldprimeur. Reizen met de zelfrijdende auto van de provincie Gelderland is gratis tijdens de pilot. De auto valt niet onder de ov-concessie. De regering wil dat Nederland een gidsland wordt in zelfrijdende voertuigen. Naast de Gelderse pilot komt er een proef met automatisch vrachtverkeer in de Rotterdamse haven. 

De hoge prijs van forenzen!

dinsdag, 27 januari 2015

De hoge prijs van forenzen!

'De kosten van het iedere dag op en neer reizen naar je werk, oftewel forenzen, kunnen aardig in de papieren lopen. Stel, je reist zoals de meeste Nederlanders (53%) met de auto naar je werk. In dat geval kost dat je ongeveer 50 cent per kilometer. Sommige berekeningen komen lager uit, maar minder dan 30 cent per kilometer is niet reëel. De gemiddelde woon-werkafstand van Nederlanders die de auto gebruiken voor woon-werkverkeer is 22,6 kilometer blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dit betekent dus ongeveer 45 kilometer per werkdag, maal toch minimaal 250 werkdagen per jaar. Als je dit allemaal met elkaar vermenigvuldigt, kom je in een jaar toch uit op ruim 5.000 euro.' Forenzen kost niet alleen geld, maar ook tijd én het is ongezond, zo betoogt Arnold Helfrich van &Morgen op Reiskostenblog. Hij geeft ook tips om hier iets aan te doen.  

Lessen Low Car Diet: kennismaken, kosten besparen en keuzevrijheid

donderdag, 22 januari 2015

Lessen Low Car Diet: kennismaken, kosten besparen en keuzevrijheid

NS en Urgenda zochten in de afgelopen editie van Low Car Diet uit wat de triggerpoints zijn om anders te reizen. Het belangrijkste element was kennismaken. Er zijn mensen die zich niet kunnen voorstellen, hoe het is om met het OV te reizen. Daarnaast het bieden van keuze. De grote uitdaging is om de resultaten na de maand vast te houden en om te zetten in beleid. De benefits zijn groot: bedrijven kunnen flink kosten besparen, de medewerkers kunnen 5% meer loon ontvangen en het milieu kan 50% schoner worden, berekende Urgenda.

 

Twentse Woon-werk Kostencalculator nu ook gebruikt in Stedendriehoek

maandag, 19 januari 2015

Twentse Woon-werk Kostencalculator nu ook gebruikt in Stedendriehoek

De Woon-werk Kostencalculator was tot voor kort uitsluitend bedoeld voor medewerkers van partners, die bij Twente Mobiel zijn aangesloten. Sinds half januari kunnen ook medewerkers in de regio Stedendriehoek deze tool gebruiken om hun jaarlijkse kosten van het woon-werkverkeer te checken én te vergelijken met andere vervoersmiddelen. Zo krijgt men inzicht in het goedkoopste vervoersmiddel om mee naar het werk te reizen.

Bedrijvenpark samen in actie: Ruyven reist slim

vrijdag, 16 januari 2015

Bedrijvenpark samen in actie: Ruyven reist slim

De Coöperatie Bedrijvenpark Ruyven ging de afgelopen jaren enthousiast aan de slag met mobiliteit. Het bedrijventerrein had vooral in de avondspits grote last van de drukte op de N470. Automobilisten stonden vaak een half uur of langer te wachten voordat zij het bedrijventerrein konden verlaten. Overheid en werkgevers gingen samen met parkmanager, mobiliteitsmakelaar en andere specialisten aan de slag. Dit resulteerde vorig jaar in een pakket aan maatregelen: 'Ruyven Reist Slim'!

Reisloket verleidt ziekenhuisbezoekers vaker het OV te gebruiken

maandag, 12 januari 2015

Reisloket verleidt ziekenhuisbezoekers vaker het OV te gebruiken

Bezoekers en patiënten reizen vooral met de auto naar het ziekenhuis. Uit onderzoek van DTV Consultants bij verschillende ziekenhuizen blijkt dat minimaal 80% van 'de klanten' voor ziekenhuisbezoek de auto pakt. Dit legt een fors beslag op de infrastructuur en parkeervoorzieningen bij het ziekenhuis. Uit analyses blijkt dat voor 15% tot 30% van deze groep gebruik van openbaar vervoer een oplossing kan zijn. Dit is te bereiken via betere voorlichting door het inzetten van bijvoorbeeld een Reisloket.  

OV-probeeractie: wat kost het, hoe doe je het en wat levert het op?

donderdag, 08 januari 2015

OV-probeeractie: wat kost het, hoe doe je het en wat levert het op?

Tijdens de actie 'Kom op! Neem 't ov!' van Maastricht Bereikbaar konden werknemers vier weken lang gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 500 Mensen deden mee aan de actie. Wat kost zo'n probeeractie? Hoe zet je een soortgelijke actie op en vooral: wat zijn de resultaten? Maastricht Bereikbaar zette alles op een rij ter informatie voor andere (Beter Benutten) regio's. 

Gemeente Leiden vervangt groot deel wagenpark door e-scooters en e-busjes

dinsdag, 23 december 2014

Gemeente Leiden vervangt groot deel wagenpark door e-scooters en e-busjes

 

De Gemeente Leiden nam half december 2014 20 elektrische GOVECS-scooters in gebruik. Ze nemen in de gemeentelijke garage de plaats in van de vervoersmiddelen die nog op fossiele brandstoffen rijden. De scooters worden ingezet voor handhaving en toezicht. Daarnaast kan gemeentepersoneel poolscooters reserveren voor afspraken buiten de deur. 

Maastricht Bereikbaar beloont studenten die spits mijden

donderdag, 18 december 2014

Maastricht Bereikbaar beloont studenten die spits mijden

Dagelijks komen er vele studenten met de auto naar Maastricht. Maastricht Bereikbaar heeft nu een proef die hen een alternatief biedt: het spaarprogramma slim studeren slim reizen.

Accent ligt op gedragsverandering in vervolg programma Beter Benutten

dinsdag, 16 december 2014

Accent ligt op gedragsverandering in vervolg programma Beter Benutten

Een financiële bijdrage uit het Beter Benutten-programma voor de nieuwe stationsstalling zit er niet meer in. En voor een fietssnelweg moet je met hele goede argumenten komen. Maar wie met echt innovatieve ideeën voor gedragsverandering komt, heeft een goede kans op een bijdrage van het 'Vervolg Beter Benutten'. Of zoals Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur van Beter Benutten bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zegt: 'Je moet heel goed duidelijk weten te maken wat het probleem en wat de oplossing is. Het gaat niet alleen om de verkeerskundige kant, maar ook wie er rijdt, en waarom. Gemeenten in de Beter Benutten regio's die goed weten in te spelen op de nieuwe spelregels die Beter Benutten aanhoudt, maken de meeste kans om projecten gehonoreerd te krijgen in de tweede ronde. Lees het hele interview met veel (fiets)praktijkvoorbeelden uit de regio's.

Werkgevers Groningen-Assen geven voorrang aan de fiets

dinsdag, 16 december 2014

Werkgevers Groningen-Assen geven voorrang aan de fiets

Deelnemende bedrijven aan Ga slimmer reizen & werken in de regio Groningen-Assen verminderden in twee jaar tijd het aantal autokilometers in de spits met 17%. Die prestatie is voor een kwart op het conto van fietsmaatregelen te schrijven. Iets meer dan de helft van de bespaarde autokilometers is te danken aan de overstap op een ander vervoermiddel, de helft daar weer van is een overstap op fiets en e-bike. Bedrijfsverhuizingen hebben ook een rol gespeeld. Zo is GasTerra van een bedrijventerrein aan de rand van Groningen naar een locatie naast het station verhuisd. Van 200 parkeerplaatsen ging het bedrijf terug naar 20 parkeerplaatsen.

Werkkostenregeling 2015: zo fietst u de tweewieler erin

maandag, 15 december 2014

Werkkostenregeling 2015: zo fietst u de tweewieler erin

Onder werkgevers leven veel vragen over de nieuwe Werkkostenregeling die per 1 januari ingaat. De administratieve kant is nu wel geregeld maar wat zijn de consequenties in de praktijk voor u en uw medewerkers? Kun je fietsen nog steeds stimuleren binnen de WKR nu de fiets van de zaak wordt afgeschaft? Hoe moet dat dan? &Morgen zocht het voor u uit.

<<  1 [23 4 5 6  >>