4. Alle maatregelen bij elkaar

Alle fietsmaatregelen bij elkaar, zoals een goede fietsenstalling

Een goede reiskostenvergoeding, beloningen, fietsregelingen en voorzieningen: hieronder vindt u geactualiseerde informatie over alle maatregelen, overzichtelijk gerangschikt.

Fiets en fiscus

Wilt u weten wat voor uw organisatie de fiscale mogelijkheden zijn om fietsen te stimuleren? Lees dan het artikel Fiets en Fiscus.

Zorg voor goede voorzieningen

De basis voor fietsstimulering is een goede fietsenstalling met voldoende capaciteit. Liefst overdekt, afgesloten, dicht bij de ingang en voorzien van handige fietsenrekken. Als dit in orde is, kunt u kijken naar andere maatregelen zoals:

 • douches en kleedruimtes, vooral voor de sportievere en lange afstandfietsers
 • kluisjes, voor het opbergen van (fiets)kleding
 • fietsreparatieset, zorg in ieder geval voor de aanwezigheid van een fietspomp en een bandenplaksetje. Extra service: afspraken met uw technische dienst, een lokale fietsenmaker of mobiele fietsenmaker als FietsNED om te helpen bij lekke banden etcetera.

Geef een goede reiskostenvergoeding

Laat ook in uw reiskostenvergoeding zien dat u het belangrijk vindt dat uw medewerkers op de (elektrische) fiets naar het werk reizen! Beloon fietsers voor hun goede gedrag en geef ze een reiskostenvergoeding. Zorg dat deze minstens even hoog is als de vergoeding die automobilisten krijgen. U kunt er zelfs voor kiezen om medewerkers die op fietsafstand wonen, alleen een vergoeding te geven als zij op de fiets komen. Als u een afgesloten parkeerterrein heeft, kunt u het autogebruik ontmoedigen. Bijvoorbeeld door medewerkers die binnen een straal van 10 kilometer wonen geen (gratis) parkeerplaats meer te bieden. 

Beloon fietskilometers met Trappers

Als aanvulling op - of in plaats van - een reiskostenvergoeding, kunt u het fietsbeloningssysteem Trappers inzetten. Hiermee beloont én stimuleert u het werkelijke fietsgebruik binnen uw organisatie.

Medewerkers krijgen een zendertje (tag) op hun fiets. Bij uw bedrijf komt een registratie- unit. Per gefietste kilometer of rit geeft u de medewerkers fietspunten (Trappers). Deze kunnen ze in de speciale webshop inruilen voor diverse artikelen, dagjes uit en korte reisjes. U kunt het systeem ook gebruiken in uw communicatie; u kunt bijvoorbeeld prijzen verloten onder de fietsers in een bepaalde periode.

 

Een indicatie van de kosten:

 • Eenmalige opstartkosten: installatie en gebruik registratie-unit, werving en inschrijving deelnemers en plaatsen tags € 2.500,00 (excl. BTW)
 • Abonnementskosten per deelnemer: gebruik tags, verwerking gegevens, klantenservice, promotionele acties en communicatie naar de deelnemers € 5,00 / maand (excl. BTW)
 • Prijs per Trapper: € 0,09 (BTW-vrij)

U kunt een offerte voor uw eigen situatie aanvragen.

Vergoed met de fiets samenhangende zaken

U mag medewerkers die geregeld (minimaal de helft van het aantal werkdagen) op de fiets naar het werk komen het volgende bieden.

 • Eens in de drie jaar een fietsverzekering
 • Maximaal € 82,- per kalenderjaar voor met de fiets samenhangende zaken zoals een regenpak of een OV-winterabonnement.

Dit geldt ook als uw medewerkers niet meedoen aan een fietsplan.

Lees alles over deze maatregel en de regels van de Belastingdienst

Bied alternatieven voor zakelijke ritten

Vormen zakelijke afspraken voor uw medewerkers een belemmering om op de fiets naar het werk te reizen? Bekijk dan de mogelijkheden van poolauto’s op het werk. Of laat medewerkers met een lease-auto deze ter beschikking stellen voor zakelijke afspraken van collega’s. Vaak is een zakelijke afspraak ook prima met het openbaar vervoer bereikbaar. U kunt dit als werkgever faciliteren door mobiliteitspassen als de NS-businesscard of de Mobilitymixx-card aan te bieden. Hierdoor zijn medewerkers minder gebonden aan de auto en is de fiets nog aantrekkelijker in het woon-werkverkeer.

 • Mobiliteitspassen voor reizen met het openbaar vervoer 
 • Dienstvoertuigen zoals elektrische fietsen, scooters en/ of auto's
 • Onderling gebruik van lease-auto's 

Lees meer over deze maatregel bij Flexibel Reizen

Zorg voor kleine woon-werkafstanden

De fiets is vooral geschikt voor medewerkers die redelijk dicht bij het werk wonen. Probeer het aantal medewerkers dat dichtbij woont dus te vergroten. U kunt dit doen door:

Medewerkers die nu ver weg wonen, kunt u stimuleren dichter bij het werk te komen wonen. Dit kan bijvoorbeeld door hen een goede verhuiskostenvergoeding te bieden. Een andere optie is om slechts een beperkte periode een reiskostenvergoeding te geven. Uiteraard kunt u deze twee mogelijkheden ook combineren.

 

Gebruik fietsrouteplanners

Bij fietsstimulering is het belangrijk om drempels weg te nemen. Vaak zijn medewerkers niet op de hoogte van de handigste fietsroute naar hun werk en weten ze ook niet van het bestaan van nieuwe (bv. snelfiets)routes. Stimuleer daarom het gebruik van fietsrouteplanners. Wijs uw medewerkers op het bestaan van fietsrouteplanners via e-mail, intranet of een personeelsmagazine of als tips via social media groepen. Goede communicatie over de fietsrouteplanner kan ervoor zorgen dat het gebruik ervan een logische keuze word. Geef nieuwe of verhuisde werknemers een uitgebreide fietsroutebeschrijving mee. Denk ook aan het opnemen van de fietsroute naar uw bedrijf in de routebeschrijving op uw site. Bij veel bedrijven ontbreekt deze en dat maakt de drempel voor bijvoorbeeld klanten en andere bezoekers hoger om op de (OV-)fiets te komen. Men denkt er simpelweg niet aan of vindt het teveel moeite om de fietsroute op te zoeken op een andere site.

Fietsrouteplanner van de Fietsersbond
Een handig middel voor het zoeken naar een goede route is de fietsrouteplanner van de Fietsersbond. Hiermee zijn alle routes van deur tot deur in kaart te brengen. De routes zijn te plannen volgens opgegeven voorkeuren: kortste route, racefietsroute, autoluwe route, natuurroute, recreatieve route en het standaardprofiel 'makkelijk doorfietsen'. Er zijn dus heel wat routes om onder de aandacht te brengen.

Fietsrouteplanner van de ANWB
De ANWB heeft in zijn routeplanner ook een fietsrouteplanner opgenomen. Voordeel is dat u meteen kunt vergelijken wat het handigste vervoermiddel is voor een bepaalde reis: auto (planner houdt rekening met files en wegwerkzaamheden), openbaar vervoer of fiets. Nadeel is dat u niet kunt kiezen voor verschillende routes. Als extraatje kunt u wel checken welke flexwerkplekken langs de fietsroute liggen.

Fietsrouteplanner in Google Maps
Sinds halverwege 2012 kunnen fietsers ook via Google Maps een fietsroute plannen. Fietspaden en fietsvriendelijke wegen worden groen ingetekend. Wegen die niet geschikt zijn voor fietsers of waarvan geen informatie beschikbaar is, blijven wit. Gebruikers kunnen met de kaart zelf een route kiezen, maar ook een routebeschrijving laten maken. Daarin worden drukke wegen en kruispunten zoveel mogelijk vermeden. De fietskaarten op Google Maps zijn nog niet compleet. Daardoor wordt niet altijd de snelste route getoond.

Snelfietsroutes
Kent u de snelfietsroutes al? Fiets filevrij maakt bestaande fietsroutes die langs fileknooppunten lopen, sneller en comfortabeler. Onder andere door het wegnemen van barrières, het verhogen van de kwaliteit en actieve communicatie over de routes. Vijf snelfietsroutes zijn al gerealiseerd, aan nog eens 18 wordt gewerkt.

Bron: Fietsinspiratietool