Wat is Het Nieuwe Werken?

Wat is Het Nieuwe Werken?

Slim werken, ook wel Het Nieuwe Werken genoemd, is tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Maar wat houdt dat precies in?

 

Het nieuwe werken wordt vaak omschreven als een organisatieverandering, waarbij de mens (werknemer) meer centraal wordt gesteld. De mens is prima zelf in staat om zijn werk te optimaliseren, als hij de mogelijkheden maar krijgt. Het nieuwe werken is daarom veelal het bieden van vrijheden, keuzemogelijkheden en het terugdringen van regels. De resultaten van deze ontwikkeling kunnen op allerlei vlakken terug komen. Denk aan thuiswerken (de vorm die de meeste mensen nog aan HNW koppelen), derde werkplek (niet op het werk, niet thuis, maar elders), zelfroosteren voor productiemedewerkers, beoordelen op prestatie in plaats van aanwezigheid, meer verbinding tussen werk en privé (bijvoorbeeld omdat de smartphone en laptop van het werk ook privé gebruikt mogen worden).

Plaatje boven: de mens staat centraal. Werkplek (de fysieke omgeving), techniek (welke middelen staan er tot je beschikking), cultuur (hoe ga je met elkaar om, mag je thuis werken?) en mobiliteit (door velen vergeten, maar bepalend in de keuzevrijheid van mensen) zijn ondersteunend.