We werken gemiddeld wekelijks 6 uur buiten kantoor

maandag, 20 oktober 2014

We werken gemiddeld wekelijks 6 uur buiten kantoor

Thuiswerken is de afgelopen jaren niet echt van de grond gekomen. In 2012 was het percentage thuis- of telewerkers 32 procent, tegen 27 procent in 2008. Ruim twee derde van de werknemers werkt dus nooit (tijdens normale werkuren) thuis of op afstand. Dat komt onder meer door gewoonte, een gebrek aan vertrouwen of omdat thuiswerken niet past bij de cultuur van een bedrijf. Ook kunnen en willen mensen niet meer dan 1 tot 2 dagen per week telewerken. Dat schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op basis van een studie.

Thuiswerken 6 uur per week
Verder is het aantal uren per week dat werknemers thuiswerken al jaren stabiel, namelijk iets meer dan 6 uur per week. Bij bedrijven waar meer dan 500 mensen werken, wordt meer thuis gewerkt dan bij kleinere bedrijven. Dat geldt ook voor bepaalde regio's (rond Amsterdam, Den Haag en Utrecht). In de ICT, financiële dienstverlening en het onderwijs wordt veel vaker op afstand gewerkt dan gemiddeld in ons land. Thuiswerken lijkt in deze sectoren al breed geaccepteerd, schrijft het KiM, maar de werknemers werken niet meer uren thuis dan gemiddeld.

Files vermijden
Thuiswerken is een manier om files te mijden. Hoewel we het ,,zonde van onze tijd vinden'' om in de file te staan, doen we dat toch regelmatig. Werknemers calculeren vertraging door files in, aldus het instituut.

Niet verbaasd
Fabian Dekker, als arbeidssocioloog verbonden aan de Erasmus Universiteit, is niet verbaasd over de cijfers. Volgens hem heeft het thuiswerken mogelijk een natuurlijke grens bereikt. ,,Bedrijven zien naast voordelen steeds vaker de nadelen van thuiswerken, zoals stress en overuren'', zegt Dekker. ,,Werknemers werken thuis harder om een schuldgevoel te compenseren.'' Een andere reden is volgens Dekker de kennisintensieve bedrijven die stoppen met thuiswerken. ,,In de creatieve sector worden werknemers steeds vaker geacht aanwezig te zijn.'' Daarbij geeft hij Yahoo als voorbeeld. Vorig jaar stopte het internetbedrijf met thuiswerken omdat werknemers op kantoor beter kunnen innoveren.

Bron: Facto Magazine