Ondernemersraden en vakbonden moeten meedenken over HNW

donderdag, 17 januari 2013

 Ondernemersraden en vakbonden moeten meedenken over HNW

Is er een rol weggelegd voor ondernemingsraden en vakbonden bij Het Nieuwe Werken? De afgelopen jaren onderzocht het Vakbondskenniscentrum Werk & Vervoer deze vraag. Ondernemingsraden en vakbonden moeten meer gaan meedenken over wat er gezamenlijk mogelijk is op het gebied van Het Nieuwe Werken, concludeert het onderzoek. Het kenniscentrum keek onder andere naar de belevingen en wensen van werknemers, ondernemersraden en vakbonden. Voor de meeste sectoren blijken er meer kansen te liggen op het gebied van flexibele werktijden dan op het gebied van flexibele werkplekken. Van de respondenten bij gemeenten is de helft enthousiast over flexibele werkplekken, terwijl een meerderheid positief is over resultaatgericht werken en flexibele werktijden. In de zorg zijn de meningen sterk verdeeld: 35% van de respondenten zijn onverdeeld positief over Het Nieuwe Werken, terwijl 31% denkt dat de mogelijkheden in de eigen functie beperkt zijn. Het Nieuwe Werken is een bottom-up beweging: het is belangrijk dat ondernemingsraden en vakbonden op tijd meedenken aan dit proces, om zo tot gedeelde standpunten te komen over hoe Het Nieuwe Werken kan worden ingevoerd. Daarbij moeten ze openstaan voor de mogelijkheden zonder deze gelijk af te bakenen.
Hier kun je de publicatie downloaden.