5. Gedragsverandering

Slim werken slim reizen HNW

Het werk- en reisgedrag van uw medewerkers veranderen, is een proces dat tijd kost. Niet zo vreemd als u zich realiseert hoe ons brein werkt. Gedrag blijkt grotendeels automatisch, irrationeel en ‘besmettelijk’ te zijn terwijl ons brein ook nog eens heel selectief waarneemt.

 

Wilt u meer weten over de achtergronden van gedragsbeïnvloeding? Lees dan hier verder.
Wilt u ondersteuning bij gedragsbeïnvloeding? Adviesbureaus zoals 
& Morgen kunnen u hierbij helpen.


Gedrag is grotendeels automatisch

Een belangrijk deel van ons gedrag is min of meer automatisch. Deskundigen denken dat dit voor meer dan 95% van ons gedrag het geval is. Het menselijk brein kan het ook helemaal niet aan om steeds weer over iedere handeling na te denken en voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Ook het reisgedrag van de meeste van uw medewerkers is geautomatiseerd, men denkt er niet meer over na. Gepland en beredeneerd gedrag is vooral te beïnvloeden met argumenten. Bij geautomatiseerd gedrag werkt dit echter amper; u zult vooral subtiele beïnvloedingstechnieken moeten inzetten.

Gedrag is grotendeels irrationeel

En om er nog een schepje bovenop te doen: de mens blijkt helemaal niet zo rationeel te zijn. We wéten dat het sneller is om op de fiets die paar kilometer naar een kantoor in de binnenstad te gaan, toch nemen we massaal de auto. Mensen maken veelal keuzes op basis van sentimenten.

Vraagt u uw medewerkers naar de redenen waarom ze bepaald (reis)gedrag vertonen, houd er dan rekening mee dat de uitkomsten niet altijd betrouwbaar zijn. Het is immers vaak geen weloverwogen gedrag. Bovendien hebben we de neiging achteraf ons gedrag ‘goed te praten’ .

Gedrag is 'besmettelijk'

We hebben de neiging ons gedrag aan te passen aan het gedrag van ‘de massa’. Dit gebeurt vrijwel onbewust. Gedrag blijkt steeds weer besmettelijk. Dit is een belangrijk principe om rekening mee te houden. Sociale druk en de sociale norm spelen een grote rol bij het veranderen van gedrag.

Ons brein is selectief

Het is u vast wel eens opgevallen. Bent u aan het verbouwen, dan ziet u plots overal advertenties en folders van de bouwmarkt. Ons brein registreert heel selectief. En dat moet ook wel, want de hedendaagse mens wordt bestookt met informatie. We hebben de neiging vooral informatie op te nemen die we verwachten én die onze eigen patronen en overtuigingen bevestigt. Dit geldt ook voor uw medewerkers. Veel communicatieboodschappen die u als werkgever over hen ‘uitstort’ worden niet (of beperkt) opgevangen. Én door uw medewerkers ‘ingekleurd’, zodat ze het kloppend krijgen met hun verwachtingen of patronen.