1. Uw winst

 Slim werken slim reizen HNW

Uw medewerkers slim laten werken en reizen door Het nieuwe werken in te voeren? Dat levert winst op, zowel voor u als voor uw medewerkers.

 Voor u:

  • Medewerkers meer keuzevrijheid bieden via de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, maakt van u een aantrekkelijke werkgever  
  • Hogere productiviteit door minder reistijd, minder ziekteverzuim en de mogelijkheid om ongestoord te werken. Door telewerken groeit de productiviteit van een gemiddelde
    medewerker met gemiddeld 8%. 
  • Past in duurzaam beleid. Minder woon-werkverkeer en minder zakelijke ritten zijn goed voor het
    mileu want dit betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
  • Kostenbesparing mogelijk: minder kantoor- en parkeerruimte nodig, brandstofbesparing, lagere reiskosten  


Voor uw medewerkers:

  • Meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en motivatie
  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (alternatieve werktijden en werkplekken, meer keuzevrijheid, minder stress door betere balans tussen werk en privé)