Laat u inspireren door deze goede voorbeelden!

Ingenieursbureau Tauw: deelauto's en flexibele werktijden

"Als werkgever nemen wij zelf initiatieven die de duurzaamheid en bereikbaarheid van ons eigen bedrijf én die van de regio Stedendriehoek een impuls geven. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord, is mijn overtuiging" vertelt Rob Salman, human resources manager bij Tauw. Het advies- en ingenieursbureau is in dat kader een proefproject gestart met deelauto's van Free to go, samen met andere bedrijven bij hen in de buurt. Vlak bij het kantoor in Deventer staan enkele Free to go-auto's die medewerkers kunnen huren. "Veel medewerkers hebben een leaseauto die het grootste deel van de dag stilstaat. Waarom niet een flink aantal van die stilstaande leaseauto's inruilen voor veel minder deelauto's van Free to go, dat is het idee." Medewerkers zijn dan flexibeler in hun keuze of ze met auto, ov of fiets naar het werk komen, voor zakelijke ritten onder werktijd is er immers de Free to go-auto. Het project loopt nu een aantal maanden en de deelauto's worden inderdaad gebruikt. "Binnenkort bespreek ik met de collega-bedrijven of en hoe we dit proefproject voortzetten."

Flexibele werktijden
Flexibiliteit geldt ook voor de werktijden. Vier jaar geleden hadden alle medewerkers nog een vaste werkplek en dito werktijden. Veel medewerkers sloten toen elke ochtend achterin de file aan. Nu zijn werktijden en -plek flexibel, waardoor de medewerkers de files kunnen mijden.

Vergoeding voor werkelijk gemaakte reiskosten
Een volgende logische stap is een flexibeler reiskostenvergoeding. "Deze stap wil ik volgend jaar graag zetten voor ons bedrijf. Momenteel krijgen de medewerkers óf een kilometervergoeding als ze met de auto reizen óf een ov-vergoeding. Dat maakt het voor bijvoorbeeld de autogebruikers financieel gezien niet interessant om zo nu en dan ook het ov te pakken. Daarom wil ik toe naar een vergoeding van de daadwerkelijke reiskosten. Dus van iemands treinkaartjes én brandstof, en geen vergoeding op de thuiswerkdagen. Een flexibeler vergoeding zorgt zo voor flexibeler gebruik van auto, ov en fiets."
Bron: Beter Benutten
Deltion College: Slim roosteren

Het Deltion College in Zwolle is een ROC dat alle opleidingen op één campus heeft. Er studeren 13.400 studenten, slechts 15% komt uit Zwolle zelf. Willem Brinkman: 'Alle onderwijsactiviteiten vinden op de campus plaats. Dat lukt nu, met een bezettingsgraad van meer dan 70%. Onze opleidingen starten op verschillende tijdstippen, wat gunstig is voor de belasting van het openbaar vervoer. Maar de contacturennorm in het MBO gaat omhoog, van 850 naar 1.000. Dus moeten we of meer klassen eerder laten beginnen of langer door laten gaan. Het gevolg is dat veel meer studenten in de spits met het OV zullen reizen. Dat staat haaks op de politiek die wil dat scholen hun roosters zo aanpassen dat hun studenten niet allemaal in de spits hoeven te reizen.'

Studentvriendelijk roosteren
'Ook onze studenten en medewerkers klagen als ze 's ochtends in overvolle bussen naar het Deltion College reizen. En er zijn klachten over het rooster: te veel mutaties, korte lesdagen bij lange reistijden. Daarom zijn we met het project 'studentvriendelijk roosteren' gestart. We voeren een compleet andere roostersystematiek in, met grote lesblokken van vier klokuren. De leerlingen hebben acht blokken les per week. Als een docent geen les kan geven, vangt het docententeam dit zelf op. Dus geen tussenuren meer, docenten bepalen niet langer de roosters, maar het onderwijs bepaalt de lestijden. De 1.000-urennorm halen we ruimschoots en de bezettingsgraad van de lesruimten verbetert. Als dit gaat lukken, dan kunnen we per sector - Deltion heeft 3 sectoren - andere begin- en eindtijden hanteren. Die variatie gaat de spitsdruk ook aanmerkelijk verminderen. Een typisch geval van win-win.'

Andere ingezette middelen
 • De Deltionfiets: De eind 2013 gestartte pilot met 30 pendelfietsen is zo'n succes dat Deltion het aantal fietsen in 2014 uitbreidde naar 80 fietsen. Studenten krijgen gedurende hun opleiding een eigen Deltionfiets in bruikleen om te pendelen tussen het college en station Zwolle. Voorwaarde is wel dat ze de fiets minimaal drie keer per week gebruiken. Na hun afstuderen mogen ze de fiets houden.
 • Medewerkers van het Deltion College doen mee aan fietsstimuleringscampagne rij2op5
 • Proef met NS Business Cards voor medewerkers om OV-gebruik te stimuleren
 • Project Student Centraal waarin de combinatie wordt gemaakt tussen spitsmijden, vervoer,roostering en huisvesting

Wensen en plannen

 • Project studeren op afstand
 • Reiskostenregeling onder de loep nemen
 • Gezamenlijke bedrijfspendel ontwikkelen
 • Samenwerking met Zwolse 8 (andere onderwijsinstellingen)

Bekijk de presentatie van Deltion

Bron: Beter Benutten

IHC: scan, fietsvoorzieningen, watertaxi en carpoolplekken

Mobiliteit werd bij IHC voor het eerst een issue rond 2009. Alexander Becks (manager Facility Services): "We bouwden toen op onze locatie in Kinderdijk de VOX MAXIMA, één van de grootste sleephopperzuigers ter wereld. Door de drukte op de werf, dagelijks zo'n 1.800 mensen, nam de parkeerdruk toe en ontstond er overlast voor de omgeving." Voor IHC was dit reden om specifiek voor de locatie in Kinderdijk een eerste vervoersscan uit te voeren. "Door de scan leerden we dat een fors deel van onze medewerkers uit de nabije omgeving komt. We zijn toen gestart met diverse initiatieven om medewerkers te bewegen een alternatief voor de auto te kiezen."

Fietstourniquets
Een flink aantal medewerkers van de locatie in Kinderdijk kwam al regelmatig op de fiets naar het werk. "De faciliteiten voor fietsers waren echter niet ideaal. We hadden wel een grote fietsenstalling, maar die lag net buiten ons beveiligde terrein en bovendien voor menigeen op een paar honderd meter lopen van hun werkplek. We hebben toen naast de bestaande ingang ook fietstourniquets geplaatst en vlakbij de gebouwen op het terrein nieuwe fietsenstallingen gemaakt. Medewerkers kunnen hun fiets nu dichtbij hun werkplek parkeren." Het aantal fietsende medewerkers is door deze oplossing toegenomen.

Beste parkeerplekken voor carpoolers 
"Het is niet voor iedereen mogelijk om met de fiets naar het werk te komen. Hoe kun je medewerkers dan bijvoorbeeld stimuleren om samen met de auto te reizen? Daarvoor hebben we de beste plekken op ons parkeerterrein gereserveerd voor carpoolers. Dit voordeel trekt een groeiend aantal medewerkers over de streep om niet meer in hun eentje met de auto te reizen. We kijken ook naar duurzaamheid in vervoer. Hiertoe hebben we op een aantal locaties in speciale plaatsen gefaciliteerd met elektrische laadpalen voor de auto, in navolging op de oplaadpunten voor elektrische fiets en scooter."

Watertaxi
Het is niet vreemd dat IHC bij de zoektocht naar mogelijkheden de blik ook nadrukkelijk op het water richt. "Personenvervoer over water biedt kansen. Zeker in deze waterrijke regio. Op onze locatie in Krimpen aan den IJssel doen we samen met het naastgelegen Hollandia een proef. Medewerkers kunnen de spits voor de Van Brienenoordbrug en de Algerabrug omzeilen door hun auto aan de voet van de Van Brienenoordbrug te parkeren. Vanaf daar brengt een watertaxi hen razendsnel naar de overkant. Via een nieuwe ingang aan de achterzijde van het terrein zijn medewerkers dan snel op hun werkplek. Vanwege dit gemak zijn er steeds meer mensen die van deze mogelijkheid gebruik maken."

BMC: pilot mobiliteitsbudget

Het Amersfoortse advies- en managementbureau BMC telt ongeveer 1000 leaserijders. Een gesprek hierover met manager HRM & Organisatie Peter Werkman over de pilot rond de invoering van een mobiliteitsbudget. 'De flexibiliteit die een mobiliteitsbudget biedt, is absoluut winst. Medewerkers realiseerden zich nauwelijks dat ze een keuze hebben in hun manier van reizen omdat de leaseauto toch voor de deur staat. Het budget zet aan tot nadenken en ander gedrag.'
BMC, Amersfoort
Lees meer

 

PGGM: respect voor mens en milieu met mobiliteitsbudget

Slim Werken Slim Reizen zet voet aan de grond in organisaties. HR-managers en ondernemingsraden buigen zich over slimme verkeers- en vervoeralternatieven voor werknemers. Een kijkje bij pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in Zeist, waar zo'n 1200 medewerkers sinds 1 juni 2012 beschikken over een slim mobiliteitsbudget. Slim, want je kunt er aan overhouden.

Lees het artikel in Verkeerskunde, oktober 2012

ASR: mobiliteitsmarkt brengt alternatieve vervoerswijzen onder aandacht

ASR organiseerde een mobiliteitsmarkt waar medewerkers ook de E-bike konden uitproberen. FNV vulde dit aan met een gezondheidsmarkt met diverse kraampjes. Van gezonde smoothies maken tot fietsen naar het werk promotie. De markt was in het kader van de start van de rij2op5 campagne maar kan ook prima gebruikt worden om andere alternatieve vervoerswijzen onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door ook aanbieders van e-scooters, OV en mobiliteitskaarten uit te nodigen, door probeerpassen voor OV uit te delen, een aanbieder op het gebied van autodelen erbij te betrekken enzovoorts. Het aanbod is uiteraard afhankelijk van de mobiliteitsregelingen die u als organisatie aanbiedt. En natuurlijk geeft u uitgebreid uitleg over uw eigen regelingen.
Bron: Fietsen naar het werk

Tips
 • Vaak wil de lokale fietsenmaker gratis komen voor het geven van fietsadvies of met een aantal E-bikes als er promotiemogelijkheid is.
 • Lunchtijd is een goed moment (12-14 uur) voor een markt.
 • U kunt ook afspraken maken met bedrijven in de buurt om een gezamenlijke mobiliteitsmarkt te organiseren. Dit scheelt u tijd en kosten.
 • Een mobiliteitsmarkt is een goed instrument op het moment dat er sprake is van grote veranderingen zoals een verhuizing, fusie of invoering van Het nieuwe werken. Medewerkers moeten op zulke momenten opnieuw naar hun woon-werkverkeer kijken en staan open voor alternatieven. 

HU: gratis elektrisch vervoer voor zakelijke ritten medewerkers

Medewerkers kunnen sinds kort gratis gebruik maken van een aantal elektrische auto's, scooters en fietsen van de HU. Het personeel kan de milieuvriendelijke vervoermiddelen vanaf 25 juni 2012 reserveren voor stagebezoeken en voor ritten tussen de gebouwen van de HU. De duurzame vervoersstal van de hogeschool bestaat uit vijf e-cars, vijf e-scooters, tien e-bikes en nog eens tien design VANMOOF-fietsen. De vervoersmiddelen zijn aangeschaft als onderdeel van het programma Duurzame Bedrijfsvoering, waarin de HU streeft naar een halvering van het milieuvervuilende autoverkeer. De afgelopen weken hebben de elektrische auto's proefgedraaid in Utrecht en Amersfoort. De twee- en vierwielers staan gestald bij locaties in het centrum, in De Uithof en de HU Amersfoort. Daar bevinden zich ook de oplaadpalen. 'Wij verwachten dat hier veel animo voor is', zegt programmanager Sandra Valenbreder. 'Wij hopen dat medewerkers daarna ook op een duurzame manier van thuis naar het werk willen reizen.' Daarom gaan vier leveranciers voor een aantrekkelijke prijs e-bikes en e-scooters aan HU-medewerkers aanbieden. 

 

Bron: Trajectum.online

Twynstra Gudde: NS Business Card geeft keuzevrijheid

Met de NS-Business Card kunnen de 350 adviseurs van Twynstra Gudde hun auto- en treingebruik eenvoudig en slim combineren. De kaart maakt hen regisseurs van hun eigen tijd, zorgt voor een betere balans tussen werk en privé én tegelijkertijd levert de extra werktijd in de trein meer declarabele uren op wat de kaartkosten ruimschoots compenseert.

Twynstra Gudde, Amersfoort
Lees meer

EsperantoXL: Groen reizen met Mobilys mobiliteitsbudget

'Sinds de start van ons bedrijf was de keuze vrij simpel. De medewerkers konden kiezen uit een ov-kaart, auto van de zaak of reiskostenvergoeding als ze met de eigen auto kwamen. 'Maar de laatste jaren merkten we dat onze medewerkers meer flexibiliteit wilden.' Met een MKB-mobiliteitsvoucher liet het bedrijf een scan uitvoeren. De adviezen hieruit zetten ze om in een nieuw mobiliteitsplan met behulp van de tweede MKB-voucher.

Het resultaat: milieuvriendelijkere lease-auto's én meer keuzevrijheid in vervoer. Medewerkers kunnen kiezen uit ov-varianten met en zonder auto, elektrische scooters of de fiets en elke werknemer ontvangt een mobiliteitsbudget. Aan de hand van een matrix kan iedere medewerker zien welke financiële consequenties zijn keuze op zijn budget heeft.
Bram Berkelaar, directeur EsperantoXL, De Meern
Lees het hele artikel in Sprout

Smurfit Kappa: starttijd ploegendienst buiten spitstijden

'Wij promoten al jaren spitsvrij werken. Begin 2006 zijn wij als organisatie volgens nieuwe tijden en in andere diensten gaan werken. Destijds waren wij ons er al van bewust dat onze nieuwe begintijden in een drieploegendienst niet binnen de spits moesten vallen. Ik hoop dat we hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor (productie)organisaties die op het punt staan hun werktijden aan te passen. We zijn het bewijs dat het kan!

Wouter Hofstede, Smurfit Kappa MNL Golfkarton, Soest

AkzoNobel: werken bij andere vestigingen

Veel medewerkers van AkzoNobel bleken verder weg te wonen, soms in de buurt van andere vestigingen. Er is nu een proef gestart dat Amersfoortse medewerkers de beschikking krijgen over flexwerkplekken bij de vestigingen in Deventer en Arnhem. Zij hoeven dan niet iedere dag naar Amersfoort te reizen. Voordeel is dat iedereen al gebruik maakt van dezelfde server. Thuiswerken kan ook. Medewerkers hoeven hun reiskostenvergoeding dan niet in te leveren.

Arcadis: leaseauto's inzetten als deelauto

Arcadis zet leaseauto's in als deelauto. Doel is om het aantal autokilometers in de spits te verminderen door collega's onderling gebruik te laten maken van elkaars leaseauto's. Gebruikers kunnen voor afspraken overdag de auto van een deelnemende collega lenen en maken daardoor voor het woon-werkverkeer eerder gebruik van het OV of de fiets. De pilot op het kantoor in Arnhem verliep zo positief  dat Arcadis het gebruik van leaseauto's als deelauto daar verder faciliteert. Bijvoorbeeld door goede afspraken te maken over de schaderegeling en deelnemers een extra autowasbeurt cadeau te geven. 

Arcadis, Amersfoort

Provincie Utrecht: milieuvriendelijker met Mobility Mixx

'Met Mobility Mixx konden we bijdragen aan onze milieudoelstellingen én onze efficiency verbeteren. Voor het woon-werkverkeer gebruiken medewerkers nu vaker het OV. Voor het zakelijk verkeer pakken ze vaker het OV of een poolauto.'

'Die is meestal een stuk milieuvriendelijker dan de privé-auto die ze anders zouden gebruiken. ' Mobility Mixx, onderdeel van LeasePlan, biedt toegang tot (trein)taxi's, P+R-parkeren, pool- & huurauto's, het elektronisch verwerken van kilometerdeclaraties en het beheer van persoonsgebonden mobiliteitsbudgetten. 
Klaas Eding, voormalig hoofd facilitaire dienstverlening, Provincie Utrecht
Lees meer

Gemeente Houten: dienstauto's van Wheels4All en dienstfietsen

De Gemeente Houten heeft gekozen voor Wheels4All als dientsauto. Buiten kantooruren kunnen ook inwoners van Houten deze auto's gebruiken. Natuurlijk zijn er tevens voldoende dienstfietsen aanwezig voor de kortere zakelijke ritten. Ook in het woon-werkverkeer kunnen medewerkers flexibel reizen: in de zomer bijvoorbeeld met de fiets en 's winters met het openbaar vervoer of auto. De gemeente past de reiskostenvergoeding hierop aan.

Gemeente Houten

Vodafone: goede interne communicatie heel belangrijk

Vodafone verstrekt sinds de verhuizing naar haar nieuwe kantoor in Amsterdam geen leaseauto's en parkeerplekken meer, ook niet aan de directie. Het kantoor ligt op loopafstand van het station. Vodafone gaf iedereen een OV-kaart en stelde persoonlijke mobiliteitsbudgetten in. Een goede interne communicatie en helderheid over de achterliggende gedachte (flexibel werken, duurzaamheid) zorgde voor acceptatie bij de medewerkers.

Vodafone, Amsterdam

Yacht: mobiliteitsbudget maakt ons aantrekkelijker als werkgever

‘In ons mobiliteitsbeleid is een grote rol weggelegd voor het persoonlijke mobiliteitsbudget.  Na de introductie in 2007 gebruikte begin 2008 ongeveer 10% van de medewerkers zo’n budget. Zij ervaren de keuzemogelijkheden als zeer positief en aantrekkelijk. Dat betaalt zich uit in aantrekkelijk werkgeverschap.’

Ewald Tijhaar, manager huisvesting en facilities, Yacht, Utrecht
Lees meer

Stade Advies: Greenwheels voor zakelijke afspraken

‘Je hebt een beperkt aantal parkeervergunningen en de verkeersdruk rond je pand is hoog. Hoe faciliteer je het zakelijk verkeer van medewerkers dan optimaal? Stade Advies vond in Greenwheels een praktische, administratief en financieel aantrekkelijke maatregel.’

Ralph Hensbergen, Stade Advies, Utrecht
Lees meer