Met app lege parkeerplaats vinden bij P&R Bronovo ziekenhuis

dinsdag, 24 februari 2015

Met app lege parkeerplaats vinden bij P&R Bronovo ziekenhuis

Een slimme koppeling van vraag en aanbod om een einde te maken aan het urenlange zoeken naar een parkeerplaats; dat biedt het project Uit-Je-Auto. Het koppelt lege parkeerplaatsen van bedrijven aan mensen die op zoek zijn naar een plekje voor hun auto. Sinds vorige week is de nieuwe P&R parkeerplaats bij het Bronovo Ziekenhuis beschikbaar. Bezoekers van Den Haag kunnen via een speciale app een parkeerplaats reserveren op de parkeerplaats, waarna zij kunnen overstappen op het openbaar vervoer, een taxi en in de toekomst een fiets.

Gebruik van lege 'congresparkeerplekken'
Er komen in eerste instantie 200 parkeerplaatsen beschikbaar bij het Bronovo ziekenhuis en het World Forum. Zij stellen hun parkeerplaatsen ter beschikking in de eigen daluren – zo staat deze regeling de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers van Bronovo niet in de weg.

Combinatie met aansluitend vervoer
Het beschikbare parkeeraanbod kun je per dag en per plek bekijken. De app biedt navigatie naar de plek van bestemming en actuele verkeersinformatie over alternatieve routes naar de bestemming. Hiervoor wordt samengewerkt met de gemeente Den Haag. Het inrijden gebeurt via het aanbieden bij de slagboom van een barcode die op het reserveringsticket staat (via smartphone of print). Bezoekers kunnen online ook een HTM dagkaart boeken, of vooraf met korting een taxi reserveren.

Extra inkomsten
Het dubbelgebruik van parkeerplaatsen kan de gebruiker, markt en overheid voordeel opleveren. Frans van Riel, hoofd Facilitair bedrijf Bronovo Ziekenhuis, over de nieuwe parkeerdienstverlening: "Door onderling goede afspraken te maken kunnen we de totaalcapaciteit in Den Haag beter verdelen. Daarnaast levert het benutten van de lege parkeercapaciteit extra inkomsten op." Na een jaar wordt het initiatief geëvalueerd.

Uit-je-auto
Sinds 2009 is in Den Haag rond het Vuurwerkfestival geëxperimenteerd met Uit-je-auto. Tijdens de proef is gebruik gemaakt van parkeerplaatsen bij het ministerie van IenM, Madurodam en WorldForum. Uit enquêtes bleek dat meer dan 80% van de bezoekers zich vooraf online oriënteert op de reis. Ruim 40% van de bezoekers is bereid van tevoren een parkeerplaats te reserveren. Van de bezoekers die vervolgens de Uit-je-auto site bezochten, downloadde driekwart de app. Hiervan raadpleegde de helft tijdens de reis de actuele verkeersinformatie. 70% gaf aan deze dienst 'zeker' weer te willen gebruiken, 26% 'misschien'. Eén keer was er zoveel belangstelling, dat er voor de parkeerplaats bij het ministerie een nieuwe file ontstond.

Bron: Reiskostenblog, Parkeer24, Verkeerskunde