1. Uw winst

Slim werken slim reizen flexibel reizen

Uw medewerkers flexibel laten reizen? Dat kan door flexibele werktijden mogelijk te maken, een persoonlijk mobiliteitsbudget in te voeren, OV- of mobiliteitskaarten aan te bieden of dienstvoertuigen voor zakelijke ritten beschikbaar te stellen. Dat levert winst op, zowel voor u als voor uw medewerkers.

 

 

 

 

 

 

 

Voor u:

  • Medewerkers optimale keuzevrijheid bieden in hun manier van werken en reizen, maakt van u een aantrekkelijke werkgever
  • Past in duurzaam beleid. Groen ondernemen is goed voor het mileu: minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. U toont zich maatschappelijk betrokken wat uw imago als werkgever ten goede komt.
  • Kostenbesparing mogelijk: minder lease-, brandstof-,  en reiskosten


Voor uw medewerkers:

  • Meer keuzevrijheid bij de invulling van hun zakelijke- en hun woonwerkritten
  • Grip op eigen reiskosten waardoor ze mogelijk geld overhouden
  • Efficiënte reistijd: medewerkers kunnen eventueel werken in het openbaar vervoer, staan minder in de file