2. Bepaal uw doel

Slim werken slim reizen flexibel reizen

Waarom gaat u als werkgever aan de slag met het stimuleren van flexibel reizen? Werkgevers met een heldere visie behalen vaak de beste resultaten. Een heldere visie helpt u bij het maken van de juiste en consistente keuzes tussen maatregelen, bij het creëren van draagvlak en bij uw interne communicatie. Werkgevers met een visie die ook nog eens breed verankerd is in de organisatie, scoren nog beter.

Het is goed om binnen uw organisatie één persoon verantwoordelijk te maken voor alles rondom flexibel reizen. Maak een actieplan, communicatieplan en bijbehorende tijdsplanning. Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie.

 

Bepaal uw visie

Goed werkgeverschap kan zo’n visie zijn. Het vinden en blijven boeien van talenten is één van de grootste uitdagingen voor organisaties. Nieuwe, talentvolle medewerkers zijn op zoek naar eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en kennis te delen. Slim werken en reizen legt de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf. Slim werken en reizen biedt keuzevrijheid in plaats van opgelegde keuzes. Dat maakt uw organisatie aantrekkelijker voor talent. Met goede regelingen en voorzieningen geeft u hen meer vrijheid om hun manier van reizen aan te passen aan hun omstandigheden. Dit is prettig voor uw medewerkers en kan bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé.

 

Voor andere werkgevers staat groen hoog in het vaandel. Zij kopen bewust duurzaam in en hebben hun werkprocessen duurzaam ingericht. U kunt uw visie op duurzaamheid uitstekend vertalen naar het werk- en reisgedrag van uw medewerkers. Door flexibel reizen te stimuleren, kunnen uw medewerkers de auto eenvoudiger eens laten staan en met het openbaar vervoer of de fiets reizen.

 

Maar ook andere visies kunnen ten grondslag liggen aan uw beleid: denk aan bereikbaarheid van de organisatie, een brede aanpak van de parkeerproblematiek of kostenbesparing. Bij de andere oplossingen leest u wat u hiervoor nog meer kunt doen.

Maak één persoon verantwoordelijk

Het is goed als één persoon verantwoordelijk is voor alles rondom het reisgedrag van uw medewerkers. Binnen veel organisaties is dit een personeelsmanager; hij of zij is immers verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Deze persoon betrekt hierbij andere collega’s die belangrijk zijn voor de voortgang. Denk aan de facilitair manager (voor eventueel vervangend vervoer), de fleet-manager (samenhang met leasebeleid) en de communicatieadviseur (voor interne communicatie, campagne).

Stel een actieplan en planning op

Maak een actieplan, een communicatieplan en een bijbehorende tijdsplanning. In het actieplan neemt u ondermeer de acties en maatregelen op die u kiest. Bij interne communicatie vindt u tips, ideeën en een campagne die u kunt gebruiken.

Bekijk verder goed voor welke maatregelen besluitvorming nodig is en door wie. Een traject met de ondernemingsraad duurt al snel enkele maanden. Neem in het plan ook op hoe u het flexibel reizen vervolgens gaat ‘borgen’ in de organisatie.

Gaat u ook met andere oplossingen aan de slag? Leg dan de verschillende actieplannen naast elkaar en stem ze op elkaar af. Zeker op het gebied van interne communicatie is dit erg belangrijk. De verschillende acties kunnen elkaar dan immers versterken.