Fietsritten beter belonen

Zorg ervoor dat de fiets financieel interessant is voor uw medewerkers. Dit kunt u doen door een goede reiskostenvergoeding te geven. U kunt uit verschillende opties kiezen:

  • Standaard kilometervergoeding
    U kunt alle medewerkers dezelfde kilometervergoeding geven, ongeacht de manier waarop ze reizen. Voor uw medewerkers is het financieel aantrekkelijk om (zo nu en dan) voor de fiets te kiezen; van deze maatregel gaat een duidelijke financiële prikkel uit.
  • Fietsers krijgen hogere vergoeding dan automobilisten
    Een andere mogelijkheid is om uw fietsers (en eventueel uw OV-reizigers) een hogere vergoeding te geven dan de medewerkers die met de auto komen. U geeft de fietsers en OV-reizigers een vergoeding van bijvoorbeeld € 0,19, of een vergoeding op basis van de kosten voor het openbaar vervoer. Voor autogebruik krijgen mensen geen of een lagere kilometervergoeding. Hierbij kunt u ervoor kiezen om automobilisten – voor wie blijkt dat de fiets en het OV geen serieuze optie zijn – wel een hogere vergoeding te geven. Maak heldere afspraken wat u precies verstaat onder ‘serieuze optie’.
  • Medewerkers die dichtbij wonen krijgen alleen reiskostenvergoeding voor de fiets
    De fiets kan een optie zijn voor medewerkers die tot 10-15 kilometer van het werk wonen. U kunt er dan ook voor kiezen om deze groep alleen een reiskostenvergoeding te geven als zij op de fiets (of met het openbaar vervoer) komen. De vergoeding van fietskilometers kan eventueel via Trappers.